Sur l’agenda 7 de novembre de 2018


  • Assemblea de MÉS per Mallorca.

    CEIP Aina Moll Marquès
    Plaça del Bisbe Berenguer de Palou, núm. 6. Palma.


  • Assemblea de primàries de MÉS per Mallorca a Palma, on els candidats i candidates es presentaran davant tothom que els vulgui conèixer.

    CEIP Aina Moll Marquès
    Plaça Bisbe Berenguer de Palou, núm. 6, Palma.