Què vols saber?

Digue’ns què vols saber sobre el projecte polític de MÉS, sobre la feina dels nostres representants a les institucions, o qualsevol qüestió que vulguis plantejar.

Què vols saber?
[Obligatori] :
[Obligatori] :
:
:
[Obligatori] :

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de MÉS per Mallorca, amb la finalitat, de forma multicanal, d’informar d’aquelles noticies, informacions o actes que poden ser del seu interès, així com a les finalitats pròpies de MÉS. En cap cas per ús comercials. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a la nostra adreça postal o electrònica.