Inscripció a les primàries de MÉS per Mallorca

Inscripció a les primàries de MÉS per Mallorca

6/11/2014 14:00h: Ha finalitzat el termini d’inscripció al cens electoral. En els propers dies es publicarà la informació sobre les meses electorals que es constituiran als diferents municipis. Aquelles persones que hagin facilitat un correu electrònic rebran una confirmació de la seva inscripció al cens.

Seguiu la informació de les primàries a la pàgina web: www.primariespermallorca.net

La inscripció al cens electoral es pot realitzar mitjançant aquest formulari electrònic o bé emplenant el full d’inscripció al cens electoral, que es pot entregar a qualsevol seu de MÉS per Mallorca.


L’opció escollida per exercir el vot, bé presencial o bé electrònic, no es podrà canviar a partir del tancament del cens. Si la teva opció es exercir el vot electrònic, hauràs d’adjuntar el certificat de residència d’acord amb les instruccions del sistema de votació. Una vegada tancat el cens no es podrà canviar l’opció per exercir el vot.

Totes les persones que s’inscriuen al cens de primàries de MÉS per Mallorca i que siguin residents de Palma formaran part del cens de primàries de MÉS per Palma.

Aquesta inscripció és per a persones que no militen a MÉS per Mallorca.


Si ets militant de MÉS per Mallorca, i vols exercir el teu vot electrònicament o el vols exercir a un municipi distint del teu municipi de residència, pots comunicar aquest fet a la Comissió de Primàries mitjançant un formulari diferent.


Per a més informació, visita la web de les primàries a primariespermallorca.net