Candidatures presentades a la Comissió de garanties i arbitratge

Estarà composta per 5 persones elegides, en votació secreta, per l’Assemblea General. Els assembleistes no en podran votar més de 3 i és necessari que el voto sigui paritari (2:1).

Jerònia Arbona
Maria Bonnin
Ignasi Colom
Coloma Ferrer
Miquel Àngel Llauger Rosselló
Pere Josep Quetglas Maroto