Vicenç Vidal presenta el projecte del Pla de Sequera

L’objectiu és garantir el subministrament d’aigua de qualitat i evitar els efectes negatius sobre el medi ambient i l’economia.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, han presentat avui el projecte d’esborrany del Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera a les Illes Balears, que es tramitarà com un Decret.

L’objectiu del Pla, segons Vidal, "és garantir el subministrament d’aigua de qualitat a la població i evitar els efectes negatius sobre el medi ambient i l’activitat econòmica" d’una possible sequera, per a la qual cosa s’establiran diferents mesures i es detallaran "les actuacions s’han de dur a terme i els organismes que les han d’adoptar".
El Pla delimita les unitats de demanda d’acord amb criteris hidrogeològics i de gestió, a diferència de les anteriors, que es definien per termes municipals, tal com ha explicat Garau, que ha detallat que "aquesta delimitació s’ha fet segons la geologia i el comportament dels aqüífers, i les infraestructures de gestió de l’aigua de què es disposa". D’aquesta manera, s’aconsegueix "una avaluació millor de la situació i un seguiment més acurat", i s’estableixen set unitats a Mallorca i una per a cadascuna de la resta d’illes.

El Pla estableix un seguit de mesures per a la gestió de la sequera que es divideixen en planificació, estratègiques i de mitigació, tant organitzatives com operatives.