Unides PODEM MÉS plantejarà a Madrid la posada en marxa d’una Renda Social Garantida per a famílies sense ingressos

La coalició també reivindica l’extensió de l’atenció a la dependència i la revalorització de les pensions i la defensa dels drets dels menors


Les persones que han quedat sense recursos, els homes i dones pensionistes, els infants i les persones dependents han de recuperar els drets que el PP sistemàticament els ha retallat els darrers anys. Per donar resposta precisament a qui més pateix la crisi, Unides Podem MÉS fa propostes concretes, que avui han explicat els candidats i també membres dels partits que s’integren a la coalició i que actualment tenen responsabilitat de govern a les institucions de les Illes Balears.

Per la seva banda, el candidat al Congrés Juan Pedro Yllanes qui va ser President de la Comissió del Pacte de Toledo ha recordat que el govern del PP va deixar a la meitat el fons de les pensions, ja que part d’aquests doblers els ha destinat a pagar el deute. "Això no ens agrada gens ni mica. Hem de garantir el sistema públic de pensions, no podem fiar a què la gent faci un pla de pensions amb els bancs", ha assegurat. Yllanes ha deixat clar que la coalició vol garantir que les pensions pugin el mateix que l’IPC. Així com "tenim previst que les grans fortunes col·laborin en la recuperació de la guardiola comuna de les pensions", ja que des d’Units Podem MÉS es fa una aposta ferma i decidida per garantir el sistema de pensions públic.

La proposta de revaloració de la pensió mínima es desenvoluparia en els següents termes: la pensió de jubilació personal o amb cònjuge no a càrrec serà equivalent al SMI anual, la pensió de jubilació amb cònjuge a càrrec serà equivalent al 110% del SMI anual.

En relació a la discapacitat i la dependència cal no oblidar que, tot i que les competències són de les comunitats autònomes, l’Estat legisla permanentment en temes de serveis socials. L’actual consellera de Serveis Socials i membre del consell polític de MÉS Fina Santiago ha destacat que Units Podem MÉS fa propostes concretes en aquest sentit. Així ha recordat que el govern Aznar va reduir la possibilitat que les persones obtenguessin el certificat de discapacitat i això s’ha de rectificar. "Nosaltres volem modificar aquest decret i que quan una persona estigui diagnosticada d’una malaltia crònica o degenerativa, que sabem que genera un discapacitat, mantengui el 33% de discapacitat i no necessiti revisions constants", ha explicat Santiago, qui també ha destacat que tot i que la llei de discapacitat és una bona normativa, "no existeix un pla d’infraestructures". Fet pel qual "necessitam un que contempli una inversió estatal del 50%. Això generarà llocs de feina de construcció, no especulatius i llocs de feina que es quedarien en la nostra comunitat perquè cada residència necessita com a mínim 40-50 persones".
El Pla per a la recuperació del Sistema d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència contemplarà les següents mesures:
1. Elaboració d’un pla d’infraestructures cofinançat per l’Estat per la Llei d’Atenció a la Dependència.
2. Recuperació dels nivells de finançament per dependent anteriors a les retallades realitzats després dels decrets de 2012 i de 2013, i la cotització a la Seguretat Social dels cuidadors familiars.
3. Establiment d’un calendari urgent per a l’atenció de les 385.000 persones dependents a les quals se’ls ha reconegut el dret, però que actualment es troben en llista d’espera.
4. Increment del percentatge de dependents atesos per serveis professionals, i posada en marxa de forma progressiva la universalització del dret de les persones a què els serveis públics d’atenció a la dependència els proporcionin l’autonomia funcional plena.

El candidat Antoni Verger ha explicat que l’objectiu és continuar la feina ja iniciada en Balears en relació a la Renda Social. "Unides PODEM MÉS plantejarà a Madrid la posada en marxa d’una Renda Social Garantida per a famílies sense ingressos. Un instrument molt necessari per mantenir uns mínims de cohesió social i de dignitat de les persones". Verger ha recordat que a les Illes Balears ja s’està implementant una Renda Social Garantida que el 2016 arribarà a milers de famílies amb menors sense ingressos. La creació d’una renda estatal complementària als ingressos existents per a tots els ingressos per sota del llindar de la pobresa monetària permetrà que els recursos autonòmics serveixin de complement i amb menys recursos arribar a molta més gent. "Que l’Estat posi en marxa una Renda Social ens permetria tenir més recursos i arribar a més persones", ha assenyalat.

La quantia inicial estatal serà de 600 euros mensuals per a les unitats de convivència d’un sol membre, i augmentarà progressivament en funció del nombre de membres (35% addicional per al segon membre, i 20% per cada un dels següents) fins a un màxim de 1290 euros.

Un dels temes que també cal destacar i que defensa Unides Podem MÉS és al que ha fet avui referència Beatriz Morales, directora de menors del Consell de Mallorca i membre de Podem. "Per primera vegada en un programa electoral, en aquest cas el d’Unides Podem MÉS, s’ha donat entitat pròpia amb propostes concretes als menors". Morales ha destacat el Pacte Estatal per blindar els drets dels infants i adolescents, ja que són els més vulnerables socialment. Posteriorment ha explicat la proposta d’augmentar la pensió per fill a càrrec de la seguretat social que actualment està en 291 euros a l’any. "Proposam un augment gradual en funció de la renda fins a arribar als 1.200 euros i sempre tenint en compte l’índex de pobresa oficial", ha assegurat.