Una petita victòria per a l’autoconsum

S’ha eliminat el cost d’estudi de connexió a petites instal·lacions. Un estalvi d’uns 250 euros


La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha reclamat a la distribuïdora elèctrica Endesa —i aquesta ho ha acceptat— l’eliminació del pagament de 180 euros que la companyia tenia previst cobrar a les petites instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum energètic en concepte d’estudi d’accés i connexió.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, en una carta adreçada el passat mes de febrer a Endesa, destaca que el foment de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica d’autoconsum és una línia estratègica del Govern i recorda que, en aquest sentit, l’Executiu ha aprovat també l’eliminació de la taxa administrativa de 70 euros per a les instal·lacions d’autoconsum de fins a 10 kW. Per això, i per tal d’avançar en la potenciació de l’autoconsum, planteja a Endesa que no cobri els estudis de connexió, el pagament dels quals es volia reclamar en funció del que establia el Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre. La companyia ha respost positivament i ja aplica l’exempció a totes les noves sol·licituds de petites instal·lacions.
 
“Tot i que per instal·lacions més importants de tipus industrial sí que pot ser raonable cobrar en concepte d’estudi d’accés i connexió –atès que la instal·lació suposa una inversió important i s’ha de garantir l’estabilitat de la xarxa- per instal·lacions petites implica un encariment excessiu per al particular o petit comerç que vulgui apostar per les energies netes”, destaca el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard.

Són, precisament, aquestes petites instal·lacions (habitualment les que empren els particulars i també petits comerços i altres petites empreses) les que ara, una vegada que Endesa ha assumit la petició plantejada per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, deixaran de pagar els 180 euros de l’estudi de connexió. D’aquesta manera, amb les mesures pròpies i les instades pel Govern, cada petita instal·lació d’autoconsum s’estalviarà uns 250 euros que, fins fa poc, s’havien de pagar.

Amb aquestes mesures, la Direcció General d’Energia vol potenciar els sistemes d’autoconsum energètic, amb l’eliminació de les traves econòmiques, al mateix temps que ultima la posada en marxa d’una finestreta única per simplificar i agilitzar els tràmits. Per afavorir els sistemes d’autoconsum energètic, per a 2016 s’ha incrementat també la deducció fiscal per a inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat de l’habitatge habitual fins al 15 % de la inversió feta.
 
El Govern reitera l’oposició a l’impost al Sol de l’Estat i reclama flexibilitat a Madrid

Per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat es van prenent mesures per potenciar l’autoconsum, tot intentant pal·liar les conseqüències de l’anomenat “impost al Sol” del Govern estatal.
En aquest sentit, el Govern ha reiterat recentment, en una carta tramesa al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el 31 de març, la seva oposició a aquest impost per entendre que “suposa un obstacle per a l’avanç de l’autoconsum, un fet especialment perjudicial en comunitats amb un territori limitat com Balears, on és més complexa la integració de les instal·lacions de generació renovable fora d’entorns edificats”.

Aquesta reflexió del director general d’Energia, Joan Groizard, es produeix al final de la carta que ha tramès al Ministeri per reclamar —com altres comunitats autònomes— que es prorrogui el termini de sis mesos que s’havia fixat per a l’adequació de les actuals instal·lacions d’autoconsum als requisits fixats pel Reial decret 900/2015 i la seva inscripció en el registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica. En tot l’Estat, fins a l’1 d’abril de 2016, just s’han registrat 25 instal·lacions i cap d’elles no és de Balears.

Groizard recorda que algunes de les instal·lacions requereixen obres considerables i, per això, se suma a la petició de pròrroga almenys fins al proper 31 de desembre. A més d’aquesta ampliació del termini, el director general d’Energia de les Illes Balears reclama també al Ministeri que es flexibilitzi l’obligació d’instal·lació d’equips de mesura de l’energia neta generada i que, en tot cas, s’eximeixi de la seva obligatorietat per a les instal·lacions de fins a 1 kW de potència.

Finalment, des de Balears s’insta el Ministeri a crear un grup de treball, amb participació de totes les comunitats autònomes, per harmonitzar els criteris d’aplicació de la normativa d’autoconsum.