TRANSICIÓ CAP A UN NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT

Aquest dissabte l’Escola de Tardor de MÉS en format participatiu


Amb el suport de MÉS, i organitzada per les fundacions, Ateneu Pere Mascaró i Fundació Emili Darder a l’Estudi General Lul·lià de Palma, el dissabte dia 24 de setembre -des de les 9 del matí fins les 18 de l’horabaixa- tindrà lloc l’Escola de Tardor: Transició cap a un nou model de desenvolupament.

L’idea dels tallers és per tractar de forma participativa les experiències locals, insulars, autonòmiques i més generals, relacionades en la sinèrgia d’alternatives i accions que cal endegar per començar a parlar seriosament d’un canvi/transició de model productiu.

"No es tracta tan de "fer" alternatives d’experts, sinó de parlar-ne i aprendre entre tots i totes i reflexionar col·lectivament sobre el que estam fent bé, el que és millorable i el que no fem o fem erròniament", ha explicat Pep Valero, una de les persones encarregades de l’organització d’aquesta Escola de Tardor. Valero també ha destacat que la finalitat darrera de l’escola és aprendre i tenir més eines de coneixement i relacions, que ens ajudi a millorar la tasca diària a qualsevol dels àmbi.

Entre els i les participants hi han els coportaveus de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i David Abril; el vicepresident i conseller de Turisme i Innovació, Biel Barceló; Joan Subirats, professor de la Universitat de Barcelona; Miquel Roselló, membre del Comitè de les Fundacions i Ferran Navinés, economista i membre del Col·lectiu Alternatives.

La inscripció és gratuïta, però cal fer-la per les previsions del numero d’aules per fer els tallers.

Adjunt hi ha el programa amb els horaris i les intervencions dels i de les ponents

Documents adjunts