Tots els grups parlamentaris registren la llei que servirà per reconèixer la feina, tradició i trajectòria de les entitats del tercer sector de Balears

La nova normativa afectarà a unes 70 entitats que formen part del tercer sector social, les quals atenen a 20.000 ciutadans i ciutadanes


Tots els grups polítics amb representació al Parlament de les Illes Balears han registrat la Llei del Tercer Sector, una normativa elaborada conjuntament amb la qual es pretén reconèixer tota la feina, tradició i trajectòria de les entitats del tercer sector social a Balears.

En concret, el que persegueix aquesta llei, que ara començarà la seva tramitació parlamentària amb l’objectiu que es pugui aprovar per lectura única previsiblement el mes de març, és que les entitats estiguin millor reconegudes, que la seva feina sigui concebuda de forma tan important com la que fan les administracions públiques i que aquestes entitats confiïn en les institucions com a eines de suport a la seva tasca.

La llei és la primera que s’elabora conjuntament per tots els grups parlamentaris i afectarà a gairebé una setantena d’entitats del tercer sector social, les quals compten amb uns 3.000 treballadors i treballadores que atenen a 20.000 ciutadans i ciutadanes. Precisament, aquesta elaboració conjunta permetrà que la normativa no sigui sotmesa a canvis substancials amb cada canvi de legislatura.

Tal com han explicat els portaveus parlamentaris, la nova llei suposarà la creació d’un registre d’entitats del tercer sector, que suposarà una sèrie de drets per aquestes entitats respecte a les administracions públiques. El primer d’ells és que aquestes entitats podran participar des del primer moment en l’elaboració de qualsevol iniciativa o acció que es faci des de les institucions i que afecti els seus usuaris.

En segon lloc, la llei també defineix quin tipus de col·laboracions podran tenir les entitats del tercer sector amb les administracions públiques, reconeixent la tradició històrica d’aquestes entitats, possibilitant convenis i obrint la porta a un sistema de concertació de serveis que es farà a través d’una nova llei que haurà de desenvolupar el Govern de les Illes Balears.

A més a més, una vegada aprovada aquesta regulació el Govern tendrà l’obligació de fer una estratègia de suport a les entitats del tercer sector, de forma definida i consensuada, la qual es farà cada quatre anys, es presentarà al Parlament i s’avaluarà anualment el seu desenvolupament. Aquesta estratègia anirà dirigida a donar a conèixer què fan aquestes entitats, quin és el bé que aporten a la comunitat autònoma i com les empreses privades poden col·laborar amb el tercer sector social.

Finalment, la llei també estableix una sèrie de voluntats per tal que les institucions públiques col·laborin amb les infraestructures necessàries d’aquestes entitats socials.