Son Busquets acollirà més de 800 habitatges de lloguer

Neus Truyol impulsa un acord amb el Ministeri de Defensa per garantir la titularitat pública dels terrenys militars

La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha comparegut en roda de premsa per exposar un dels principals objectius i és el de tirar endavant un projecte ambiciós, consensuat i estratègic per a la ciutat com és la recuperació de l’antic quarter militar de Son Busquets. Neus Truyol ha afirmat que “amb una superfície de més de 11Ha, aquest és un dels espais clau per a la transformació del model de ciutat, un model que integra els vestigis de la història i els converteix en un espai d’oportunitat per a la ciutadania”.

L’àrea de Model de Ciutat duu molt de temps treballant discretament en aquest projecte per arribar a un consens i acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) de la qual depèn la Direcció General d’Habitatge i Sòl. “Les converses i els acords arribats fins el dia d’avui ens permeten afirmar que estam en el camí correcte per garantir la titularitat pública de Son Busquets”, ha afegit la regidora.

Concretament, Truyol ha afirmat que s’està elaborant un protocol de col·laboració entre les dues institucions per tal de permetre que l’Ajuntament pugui encarregar formalment la redacció d’un nou Pla Especial. “La planificació urbanística és complexa i requereix de terminis llargs, però tenim un acord en quant a les bases que regiran aquest nou pla especial. I que responen a les nostres demandes i estan en consonància també amb les pronunciades pels agents socials i veïnals”.
“Convertirem Son Busquets en un referent de la sostenibilitat i la qualitat urbanística i arquitectònica, i explotarem la capacitat de creació d’habitatge públic”. Truyol ha afirmat que el MITMA, per la seva part, contempla el projecte de Son Busquets entre els seus principals projectes de transformació urbana destinats a fomentar l’habitatge públic.

El programa urbanístic consensuat inclourà:

• La nova urbanització de l’espai utilitzarà el concepte de superilla en tot el conjunt, per tal de dotar-la d’equipaments de proximitat, així com també permetrà mantenir parcialment les actuals edificacions de l’antic quarter per a destinar-les a altres usos, però amb l’objectiu de preservar elements de la història de la ciutat.

• Entre 831 i 900 habitatges, en funció de la mida i la ràtio d’habitatge per m2. Es garanteix que siguin protegits de lloguer i per tant assequibles. A més, es podrien oferir en dues modalitats: el 50% en règim general, i l’altre 50% de preu concertat i també per a lloguer

• Aquest nombre d’habitatges correspon a una superfície de sostre edificable de 83.100m2 i una densitat de 75 habitatges/Ha, a la que cal sumar 20.000m2 més de superfície d’habitatges dotacionals dirigits a col·lectius amb necessitats específiques: col·lectius vulnerables, discapacitats, gent gran i gent jove, així com també destinat a un equipament residencial col·lectiu dels que al menys el 50% s’ha de destinar a residència d’estudiants. En total 103.100m2 de superfície destinats a habitatge assequible.

• 20.000m2 de superfície mínima destinada a usos terciaris: comercials, administratius, coworking, producció digital, entre d’altres.

• 21.500m2 de superfície destinats a equipaments: es preveu un equipament docent i una escoleta, així com un d’esportiu i un altre sociocultural, dels qual com a mínim un 30% de l’espai s’haurà de destinar a creació cultural i digital.

• 25.000m2 com a superfície mínima d’espais lliures.

En aquest sentit, Neus Truyol ha assegurat que “els agents socials tenen moltes expectatives respecte a aquest espai, nosaltres com a àrea de Model de Ciutat també veiem les potencialitats i per això estam pactant un programa urbanístic molt ambiciós que doni resposta a les necessitats del barri i de la ciutat”. A més, la regidora ha explicat que el nou Pla Especial haurà de contemplar condicions específiques del disseny en quant a la diversitat social i d’usos, integrant habitatge assequible i activitats econòmiques. Així com també:

Preservarà el patrimoni existent.
• Espai públic amb prou superfície d’ombra, manteniment arbrat existent, un percentatge elevat superfície drenant. Un espai per al desenvolupament de tots els usos i drets ciutadans.
• Urbanisme amb perspectiva de gènere. Afavorirà la seguretat i facilitat d’utilització de l’espai públic per a totes les persones, independentment de l’edat, condició social o gènere.
• Optima eficiència energètica a partir del plantejament urbanístic i l’edificació.