Rosa Cursach: "La violència masclista ha augmentat durant la pandèmia i ha fet necessària l’ampliació de recursos del Consell i la creació de nous serveis"

La institució insular d’Igualtat i l’Observatori Social de les Illes Balears han presentat l’informe de la UIB "L’impacte de la covid-19 a la vida de les dones de Mallorca"

Des de la Dirección Insular d’Igulatat es va encarregar a la Universitat de les Illes Balears un estudi per poder conèixer en profunditat l’impacte de la pandèmia en les dones de l’illa, que ha elaborat l’Observatori Social de les Illes Balears, dirigit per la sociòloga, professora i directora d’aquest observatori de la UIB, Maria Antònia Carbonero. El resultat de l’estudi ha estat presentat aquest divendres.

L’objectiu de l’informe era tenir informació acurada, per concretar més les accions que du a terme la Direcció Insular d’Igualtat. Així, eldocument constata que la crisi ha estat més dura per a les dones, en gairebé tots els àmbits de la vida; laboral, econòmic, familiar, emocional i social. També ha remarcat que la precarització laboral que pateixen sobre tot dones, també s’ha vist agreujada per la pandèmia.

A l’informe també es constata el que des del la Direcció Insular d’Igualtat ja s’havia detectat i prioritzat, abans i tot de l’estat d’alarma: la vulnerabilitat de les víctimes de violències masclistes. «La violència masclista ha augmentat durant la pandèmia i ha fet necessària l’ampliació de recursos del Consell i la creació de nous serveis», ha assegurat. Un exemple d’aquesta realitat en xifres es veu al mes d’agost de 2019, quan el servei d’habitatge i acollida a víctimes acollia 8 dones i 8 infants, mentre que al mateix mes d’enguany s’ha acollit a 32 dones i 21 menors.

La directora insular d’Igualtat, Rosa Cursach, ha recordat que el Consell ha creat línia de crèdits per a projectes transformadors liderats per dones, amb un pressupost de 700.000 euros. També dins de l’àmbit comunitari i institucional, s’ha treballat amb els agents d’igualtat en coordinació amb el Govern i ajuntaments així com s’ha increment l’atenció psicològica i les places d’habitatges i s’ha creat un nou servei per a dones en situació de prostitució. La directora insular d’Igualat ha assenyalat que amb la informació aportada per la UIB es podrà fer una feina més precisa, així com ajustar millor les línies de subvencions i els plans d’igualtat dels ajuntaments per pal·liar l’impacte de la pandèmia en les dones, a Mallorca. Cursach també ha avançat que el Consell està treballant en l’elaboració d’un cicle formatiu en matèria d’igualtat adreçat a regidors i regidores de tots els municipis per incidir en la transversalitat de les polítiques d’igualtat. La formació, que s’impartirà previsiblement el segon trimestre d’enguany, constarà de sis mòduls amb temes que van des de l’urbanisme a la participació.