Rosa Cursach: “El resultat d’aquesta feina en xarxa és que Iberia ha justament estat sancionada”

El Govern balear ha multat l’aerolínia amb 25.000 euros per pràctiques discriminatòries


Bona feina de l’Institut Balear de la Dona i de Rosa Cursach en la lluita contra la discriminació cap a les dones. L’IBdona es va assabentar que Iberia al seu procés de selecció de personal feia proves d’embaràs a les dones i ho comunicà a la Direcció General de Treball. Iberia ha paralitzat aquest procés i aquestes pràctiques discriminatòries i clarament masclistes i Inspecció de Treball del Govern balear ha multat l’aerolínia amb 25.000 euros per una infracció molt greu, que per a MÉS per Mallorca és indigna d’una societat que vol caminar cap a la igualtat real.

Tal com va explicar la directora de l’IB-Dona, Rosa Cursach la denúncia arribà a l’institut balear de la Dona qui la derivà a Inspecció de Treball. “El resultat d’aquesta feina en xarxa és que Iberia ha justament estat sancionada” per aquest procés de selecció discriminatori i masclista.