Retallada d’inspectors de treball: rebutjam la complaença del Govern

Hem passat de 50 inspectors a 40. A Menorca i a Eivissa, de 2 a 1


Després d’un any i mig sense resposta parlamentària sobre el tema, el diputat del Grup MÉS David Abril ha demanat avui al conseller d’economia sobre les actuacions del Govern en matèria de lluita contra el frau i els abusos en matèria laboral. Abril ha acusat el conseller Garcia d’enganar als agents socials representats a la comissió tripartita de la inspecció de treball, que el passat mes de novembre es va comprometre a encetar un Pla especial de la inspecció de cara a la propera temporada turística.

Tres mesos després, els efectius de la Inspecció de Treball han passat de 50 a 40, és a dir una reducció del 20% en el nombre d’inspectors, intolerable en un moment “de màxima precarietat i abusos a la feina”. Pitjor parades surten Menorca i Eivissa, on es passa de 2 inspectors a 1 a cada illa, un 50% menys.

Una retallada que segons el Grup MÉS, té conseqüències directes sobre la sinistralitat laboral. Només en el darrer mes hi ha hagut 6 accidents greus o molt greus a Balears, 3 d’ells a Eivissa, i alguna “a la construcció i en diumenge”. La retallada de la inspecció de treball en aquests moments ja implica que els inspectors ni tan sols es personin “a peu d’obra” a aixecar acta, denuncien des del grup MÉS.

“Sí, som la locomotora d’Espanya”, ha afirmat el diputat, “però en accidents laborals, ja que segons les darreres dades disponibles del Ministeri de Treball i SS, Balears es surt de la gràfica, i tenim un 50% més d’accidents mensuals que la mitjana espanyola” (veure gràfica). A més, de 2013 a 2014, els accidents varen passar de 13.253 a 14.677, amb un increment del 11% en uns accidents “que amb uns mínims mitjans de prevenció i seguretat se podrien haver evitat”.

Per acabar, Abril ha acusat el Govern de ser “còmplice directe d’aquesta situació, o pitjor encara, de creure que els defraudadors són els mateixos treballadors i treballadores, i els aturats, enlloc de dedicar-se a protegir els drets més bàsics”.

Estadístiques d’incidència dels accidents laborals per CCAA (darreres fonts del Ministeri de Treball i SS disponibles)

Documents adjunts