RESOLUCIÓ DE L’EXECUTIVA DE MÉS PER MALLORCA

Davant la voluntat del Govern estatal d’aplicar l’article 155 de la Constitució contra l’autogovern de Catalunya de la forma més brutal possible, amb la destitució del President de la Generalitat i de tot el seu Govern, amb el control extern del Parlament democràtic de Catalunya i amb la intervenció forània de les institucions catalanes;

Davant l’amenaça de diversos càrrecs governamentals d’aplicar aquest article constitucional contra autogovern de Castella-La Manxa, el País Basc i Navarra;

davant l’auge d’organitzacions i manifestacions d’extrema dreta arreu de l’Estat;

davant la retallada de llibertats, drets civils i qualitat democràtica, amb una repressió policial injustificable;

davant l’excepcionalitat del moment, la Comissió Executiva de MÉS per Mallorca proposa:

1.- Postposar l’Assemblea convocada per aprovar el nostre full de ruta sobiranista, per tal d’adaptar-lo a la nova realitat social i política. L’exercici i la demanda de la sobirania ha d’anar lligada a un exercici democràtic que ara mateix es veu amenaçat per l’Estat i no es pot defugir d’aquest anàlisi a l’hora de fer la nostra proposta per a avançar en democràcia i sobirania, que són -ara queda més palès que mai- sinònims.

2.- Proposar un ampli front democràtic i per l’autogovern, aprofitant l’existent Coordinadora per la Democràcia o creant altres espais si és necessari. MÉS per Mallorca posam a disposició d’aquest front tot el nostre capital humà i polític, sense cap voluntat de capitalitzar-lo sinó amb la consciència que el país i la ciutadania ens estam jugant, en aquests dies difícils, una cosa que supera el paper de cap partit o cap entitat en solitari: ens hi estam jugant el nostre futur.

3.- Demanam, per tal d’evidenciar que Mallorca i les Illes Balears som un espai de resistència democràtic i de progrés contra la dreta autoritària i recentralitzadora, que els senadors per designació del nostre Parlament, i de forma molt especial el progressista Francesc Antich, votin NO a la sol•licitud d’aplicació de l’article 155.