Recuperam els recursos pesquers de les nostres costes

Les aturades biològiques s’han realitzat per primer cop a les Illes Balears durant tres anys i el sector ha decidit allargar voluntàriament les aturades temporals


Les aturades biològiques, en les quals les embarcacions de pesca d’arrossegament fan aturades de pesca d’un dia a la setmana, i que per primer cop a les Illes Balears s’han realitzat durant tres anys consecutius, han permès recuperar els recursos pesquers de les nostres costes. Una mostra d’això és que les barques de bou han pescat al 2018 1,02 tones per setmana i embarcació sortint quatre dies a la setmana, pràcticament el mateix que al 2015, quan sortien cinc dies a la setmana i capturaven 1,07 tones per setmana i embarcació.

En total les barques de pesca d’arrossegament han suprimit les sortides corresponents a 496 dies per reduir l’esforç pesquer, segons el que recomana la Unió Europea. El fet que s’hagi disminuït aquest esforç però no així el rendiment ha fet que el sector s’hagi conscienciat i hagi decidit per iniciativa pròpia allargar les aturades d’un dia a la setmana a Mallorca, almanco fins a mitjan maig. Cal recordar que un increment de les captures paral·lel a una reducció de l’esforç és un dels paradigmes del concepte de pesca sostenible.

Les 36 barques d’arrossegament surten ara una mitjana de 34 dies el primer trimestre, mentre que abans de les aturades n’eren 41. Els dies d’aquestes interrupcions són consensuats pels mateixos pescadors per tal d’afectar el mínim possible l’abastiment de la llotja. Així, a Mallorca, on amarra la majoria de la flota, les barques que surten a les cinc zones diferents (Palma i Port de Sóller, Andratx, Santanyí, Cala Rajada i Alcúdia, i Portocolom) s’aturen en dies alterns. Aquesta modalitat d’aturada es fa d’acord amb els informes de l’Institut Espanyol d’Oceanografia per establir mesures de protecció per a les poblacions de les espècies de petits pelàgics, com el lluç, el moll de fang, el pop, la gamba o la cigala.

És important recordar que l’origen d’aquestes pauses es troba en una actuació en el marc del Fons Europeu Marítim de Pesca (FEMP), per la qual es compensa als pescadors per a aquestes aturades mitjançant ajudes, que són gestionades conjuntament entre el Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA) i la Direcció General de Pesca i Medi Marí, mentre que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en fa el pagament, amb un finançament del 50 % a càrrec del FEMP.

Es compleixen així el Reglament de la Unió Europea i altres normatives de l’Estat i de la Comunitat Autònoma relatives a la pesca, que destaquen la necessitat de prendre mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània, amb l’objectiu principal d’establir un marc de gestió eficaç per a la protecció estricta de determinades espècies marines i la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i la flora marines.