Recuperam els mitjans dels espais naturals, retallats pel PP

S’incrementa en un 21% el pressupost en la gestió d’aigua per atendre la sequera i planificar el futur

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca disposa de 205.836.047 € de pressupost per a 2017, una xifra que representa un augment del 13,75% respecte de l’exercici anterior. Aquest pressupost augmenta les partides de gairebé totes les direccions generals que integren la Conselleria, especialment la d’Espais Naturals i Biodiversitat i la de Recursos Hídrics, en la qual s’inverteix gairebé 120 milions d’euros.

La Direcció General de Recursos Hídrics i la Direcció General de Biodiversitat i Espais Naturals seran les dues direccions generals que gestionaran el gruix de l’impost turístic sostenible, arran dels projectes que aprovi la Comissió.

La Direcció General de Recursos Hídrics se’n du més de la meitat del pressupost de la Conselleria que anirà destinat a la gestió del cicle de l’aigua, fent un "esforç significatiu" en aquest àmbit per "garantir i millorar el proveïment i la qualitat de l’aigua, el sanejament i la depuració, i també per assegurar la bona gestió del domini públic hidràulic", ha explicat Vicenç Vidal.

El conseller ha assegurat que "recuperar la dignitat dels espais naturals implica recuperar-ne el capital humà i augmentar-lo", per això ha anunciat que es recuperaran els trenta-dos llocs que feina que es varen perdre per "les retallades del senyor Company", i s’augmentaran.

Pel que fa a la Direcció General d’Agricultura i Pesca la intenció és continuar augmentant les rendes directes dels pagesos fomentant els canals curts de comercialització (com la venda directa), impulsant les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques i els aliments tradicionals de les Illes Balears. Per altra banda, la Conselleria de Pesca i Medi Marí atendre la necessitat d’una bona gestió dels recursos pesquers, que n’asseguri la sostenibilitat i el futur.