Reclamam al Govern que no hi hagi més “Parasols”

MÉS per Calvià i el Grup Parlamentari MÉS exigeixen que Govern i Ajuntament actuïn davant la reconversió d’edificis turístics obsolets i lluitin contra la pobresa energètica


El portaveu de MÉS per Calvià, Rafel Sedano, ha criticat el paper jugat per l’Ajuntament del municipi i el Govern, que han deixat que desenes de veïns dels edificis Parasol, a Santa Ponça, es quedin sense subministrament d’electricitat a un moment crític i en màxima punta de fred de l’hivern.

Per Sedano, “el problema no és que la gent no hagi pogut pagar, sinó que se’ls hagi tallat el subministrament a tots, i la manca de supervisió d’edificis reconvertits com aquest, que abans tenien usos turístics i ara són habitatges”.

El diputat David Abril ha registrat diverses preguntes i sol·licituds de documentació al Govern, adreçades tant a la Conselleria de Turisme com la d’Economia i Comptetitivitat (concretament, a la Direcció General d’Energia), en els següents termes:

- Què ha fet la Conselleria de Turisme per evitar situacions com la viscuda els darrers dies als antics apartaments Parasol (Santa Ponça)?

- Què ha fet la Conselleria d’Economia i Competitivitat per evitar el tall de subministrament elèctric al complex Parasol (Santa Ponça)?

- Quines passes segueix la Conselleria de Turisme quan un edifici o instal·lació deixa de tenir un ús turístic i passa a ser residencial?

- Quines mesures ha pres la Conselleria d’Economia i Competitivitat per evitar situacions de pobresa energètica com les que han generat el tall de subministrament del complex Parasol a Santa Ponça?

- Pensa la Conselleria d’Economia i Competitivitat supervisar la transformació en habitatges de complexos com el Parasol, a Santa Ponça, tot assegurant que reuneixen uns requisits mínims d’habitabilitat, i es posen comptadors individuals?

- Quants edificis es poden trobar en la mateixa situació que el complexe Parasol, a Santa Ponça, després d’haver estat transformats d’hotels o apartaments turístics en habitatges?

Per a MÉS, l’objectiu és evitar que no hi hagi més “Parasols” ni a Calvià ni cap altre municipi, especialment a les zones madures, que ara per ara “no són més que una declaració d’intencions que no tenen en compte aquesta mena de situacions, malauradament més que habituals a molts indrets de les nostres Illes”, ha denunciat Abril.