Potenciam l’educació ambiental

Medi Ambient destinarà 100.000 euros a ajudes per a entitats sense ànim de lucre amb projectes d’aquest tipus


Medi Ambient destina 100.000 euros per potenciar l’educació ambiental. Les entitats sense ànim de lucre podran obtenir subvencionar per projectes relacionats amb la sensibilització i la informació sobre l’aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable, la custòdia del territori i els espais naturals a les Illes Balears. La quantia destinada a aquesta línia d’ajudes ha augmentat en 60.000 euros els dos darrers anys per valorar així la participació i implicació ciutadana en el foment del respecte al medi ambient.

L’ajuda, que tendrà una quantia màxima del 60 % del projecte o 6.000 euros, també subvencionarà la divulgació, mitjançant l’elaboració i la distribució de material sobre els problemes esmentats i també la formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució d’aquests.

La convocatòria de 2018, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 7 d’abril de 2018, estableix els criteris i barems per repartir la quantitat total entre els diferents projectes que es presentin. El termini per a presentar les sol·licituds és fins al 8 de maig per a projectes que s’executin entre l’1 de gener i el 30 octubre de 2018.

Aquesta mateixa línia de subvencions, l’any 2016, estava dotada amb 40.000 euros i al 2017, amb 60.000 euros. Al 2017 es varen subvencionar 18 projectes, dels quals 12 estaven dedicats, ja sigui per complet o en part, a la biodiversitat, que inclou espècies autòctones, agrobiodiversitat, espais naturals i espècies invasores. Altres temes destacats foren els problemes dels residus i de l’aigua a les Illes Balears, amb propostes concretes per a una gestió millor. Els projectes tenien caràcter majoritàriament formatiu, ja fos mitjançant xerrades i tallers a centres educatius, o cursos i jornades per a públic general o especialitzat. També es varen dur a terme actuacions més enfocades a l’elaboració i difusió de material divulgatiu, audiovisuals, notícies o panells.