Posicionament de l’Assemblea de batles, batlesses, regidors i regidores de MÉS per Mallorca

Al final de la pàgina trobareu l’opció per descarregar-lo en format PDF

L’assemblea de batles i batleses, regidors i regidores de MÉS PER MALLORCA lamenta la postura reiterada per part de la Conselleria d’educació de no implicar-se a l’hora de donar resposta a les famílies que no tenen on deixar el seus infants a l’hora de reincorporar-se a la seva feina.

També troben a faltar mesures de flexibilització per part de la Conselleria de treball, qui és el cap i a la fi qui hauria de donar facilitats a les empreses per tal de què els seus treballadors puguin conciliar la seva vida familiar i laboral.

Davant la necessitat de conciliar la vida familiar amb la laboral de tots aquells progenitors que s’han d’incorporar al seu lloc de treball, el Govern Espanyol té la competència per desenvolupar mesures de conciliació. Pel que demanam que el Govern Espanyol, conjuntament amb les CCAA, estableixin urgentment mesures de conciliació com permisos retribuïts per a progenitors amb fills menors de 14 anys, flexibilització laboral, jornades reduïdes, etc... Amb la dotació pressupostària suficient per poder dur a terme aquestes mesures.

En tot cas, l’assemblea de MÉS PER MALLORCA argumenta que no es pot deixar de banda que la funció de les escoles, escoletes i escoles d’estiu és principalment educadora, però en cap cas pot ser l’única ni la principal mesura amb funció assistencial o conciliadora , per aquesta raó les administracions, tant la central com l’autonòmica, han de treballar per dur a terme un pla de conciliació amb visió de gènere on les empreses puguin donar flexibilitat als treballadors per conciliar.

Els ajuntaments no poden ser ni la única ni la principal administració que doni resposta a les necessitats de conciliació de les famílies. En una situació en que el Govern espanyol mantén una regla de despesa que impedeix als ajuntaments de disposar dels superavit que duen acumulant des de fa anys per atendre les necessitats socials i econòmiques generades per aquesta situació de crisi. Per tant, reiteram la demanda al Govern Espanyol per què aixequi aquestes restriccions JA.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, l’assemblea de batles i batleses, regidors i regidores de Més per Mallorca, reclama:

- Que el Govern central se faci corresponsable juntament amb els autonòmics de la desecalada en totes les etapes educatives, d’ara fins a l’inici de curs, amb instruccions clares i pressupost. Només així serà possible donar resposta tant a les necessitats de les famílies, com a la imprescindible salut laboral dels professionals de l’educació.

- Que el Govern Espanyol, conjuntament amb les CCAA, estableixin urgentment mesures de conciliació com permisos retribuïts per a progenitors amb fills menors de 14 anys, flexibilització laboral, jornades reduïdes, etc... Amb la dotació pressupostària suficient per poder dur a terme aquestes mesures. Cap persona que pugui anar a fer feina ha de tenir problemes per el fet de tenir filles o fills.

- Volem posar de manifest la importància d’enfocar les mesures de conciliació i coresponsabilitat des d’una perspectiva feminista, evitant que gran part de la conciliació recaigui de nou sobre les dones. Les mesures de conciliació també són mesures econòmiques i d’igualtat i no podem permetre que agreugin encara més la desigualtat de gènere.

Comunicat en format PDF:

PDF - 99.2 kB