Posam ‘Ales a la mar’

El Govern destina 303.000€ de l’Impost de Turisme Sostenible per recuperar el virot i per pal•liar la captura accidental d’aus marines.

Continuam amb la feina de protecció del medi ambient i la biodiversitat i ara és el torn de fomentar la conservació de les aus marines, que pateixen la mort accidental en operacions de pesca, convertint-se en la primera causa de mortalitat no natural, cosa que ha esdevingut un problema ambiental i pesquer. Per posar-hi solució, la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat i la de Pesca, amb tècnics de protecció d’espècies, espais protegits, reserves marines, investigadors, federació de confraries i els Consells Insulars han creat un grup de treball amb l’objectiu d’establir mesures per pal•liar la captura accidental de les aus marines.

Ja s’ha fet una jornada tècnica per avaluar el problema a les Balears, prioritzar possibles actuacions i coordinar-se en àmbits més amplis (espanyol o mediterrani). És una de les mesures que es prendran dins el projecte “Les ales de la mar, al qual es destinen 303.000€ de l’Impost de Turisme Sostenible.

Actualment, la mort accidental de virots, corbs marins i gavines en operacions de pesca és la primera causa de mortalitat no natural. Aquest és un problema ambiental i pesquer, ja que aquests professionals també són perjudicats per aquest factor. L’impacte és molt distint segons els arts de pesca i segons les temporades. La captura accidental es dona sobretot en la pesca de palangre, en la qual es posen uns hams a una corda que les aus també s’empassen en menjar-se el peix.

La clau, segons les conclusions del grup de treball està en articular una col•laboració eficaç amb els pescadors. Durant l’any 2018, en el marc d’aquest projecte de protecció d’aus marines, executat per TRAGSA, es treballarà activament en aquesta línia, en col•laboració de les confraries de pescadors, i es promourà la constitució d’un grup similar d’àmbit estatal.