Pla de xoc per crear llocs de feina dignes i estables

Els candidats Biel Barceló i David Abril afirmen que el proper Govern de canvi recuperarà el diàleg amb els agents econòmics i socials i impulsarà un canvi de model econòmic


Els candidats Biel Barceló i David Abril han proposat avui un pla de xoc per crear llocs de feina dignes i estables. Afirmen que el proper Govern de canvi recuperarà el diàleg amb els agents econòmics i socials i impulsarà un canvi de model econòmic.

SITUACIÓ ACTUAL:

1) El mateix nombre d’aturats que fa 4 anys (130.000): no han creat ocupació i han doblat el deute públic. 1 de cada 2 joves, aturat.

2) Han empitjorat les condicions laborals dels contractes: tenim menys renda per càpita que fa quatre anys. Els sous són més baixos i la càrrega de feina s’ha incrementat. 7 de cada 10 famílies tenen problemes per arribar a final de mes.

3) Un abús de la contractació a temps parcial que provoca que hi hagi més de 46.000 persones amb feines de menys de 20 hores setmanals.

PROPOSTES PER REDUIR LA PRECARIETAT LABORAL:

1) Defensam un canvi de model econòmic: és imprescindible per poder crear llocs de feina i millors condicions de treball. Fixarem una Estratègia per tenir una economia basada en 3 pilars: Turisme de Qualitat, Indústria Exportadora i Economia del Coneixement.

2) Mesures concretes per afavorir la millora quantitativa i qualitativa de les condicions laborals:

1. Recuperar el diàleg social autonòmic i aprovar de manera urgent un pla de xoc contra l’atur i la precarietat.

2. Reclamar més competències i pressupost en matèries d’ocupació, inspecció de treball i salut laboral. Reforçar el cos d’inspectors. Potenciar la Comissió Balear d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

3. Garantir el caràcter públic dels serveis d’ocupació i d’intermediació laboral i assegurar un just finançament. Oferir una millor qualitat dels serveis d’ocupació i una atenció diversificada segons els demandants.

4. Coordinar els departaments d’orientació laboral dels IES (administració educativa) i del SOIB (administració laboral).

5. Auditoria contínua de la qualitat i eficiència de la formació per a l’ocupació que s’imparteix.

6. Habilitar els tècnics del SOIB perquè d’ofici puguin elevar a inspecció de treball les irregularitats que es detectin.