Pep Lluís Pons: “seguim liderant el creixement en número d’investigadors”

Des de la Direcció General de Política Universitària i Recerca s’aposta fermament per la investigació i la ciència com a motor del canvi de model econòmic

Catorze doctors es podran incorporar al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears. Això gràcies a les ajudes que s’impulsen des de la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística liderada per Agustina Vilaret. És la Direcció General de Política Universitària i Recerca, amb Pep Lluís Pons al capdavant, l’encarregada de convocar aquesta i d’altres línies d’ajuts que permeten contractar personal investigador. Els projectes s’avaluen en règim de concurrència competitiva i, per tant, es tenen en compte el currículum i l’experiència. Aquests ítems són valorats de forma externa.

Els contractes tendran dos anys de durada i hi podran accedir totes les branques del coneixement. La incorporació dels doctors es durà a terme durant l’any 2021 a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats ubicats a les Illes Balears. L’actuació s’emmarca en l’Eix Talent del Pla de Ciència i Tecnologia 2018-2023.

La principal novetat d’enguany és que s’incrementa el número d’investigadors i es crea un nou programa. En aquest sentit, cal recordar que les l’arxipèlag lidera, des de fa dos anys, el creixement en personal investigador a tot l’Estat espanyol. Això és gràcies a la bona feina iniciada la passada legislatura. Pep Lluís Pons, ha explicat que “es tracta d’una convocatòria bàsica per promoure el talent a les Illes Balears i desenvolupar una economia del coneixement”. Pons ha recalcat que "el número d’investigadors és el principal factor limitant del sistema científic; per això, una aposta clara per millorar l’R+D al nostre territori ha d’estar basada en el talent, per tant, en les persones”.

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 1.014.000,00 €. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida. La distribució de les anualitats és de 507.000,00 € pel 2022 i de la mateixa quantitat pel 2023.