Noves mesures per minimitzar els efectes de la sequera

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca mobilitza 4,3 milions d’euros per al sector


El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presidit avui el primer Consell Agrari Interinsular de la legislatura, en una sessió extraordinària amb la valoració dels efectes de la sequera agrària a les Illes Balears i la proposta de mesures per contrarestar-los en l’ordre del dia. Atès que la sequera és un problema que afecta tot l’arxipèlag, s’ha considerat més adequat convocar totes les parts implicades, i no només les de Mallorca, per recollir totes les opinions i tots els punts de vista del sector en l’òrgan consultiu de la comunitat autònoma en assumptes agraris i de desenvolupament rural.

En aquest escenari, el conseller Vidal ha anunciat “una injecció de 850.000 euros al sector per atendre la sequera agrària”, repartits en una campanya extraordinària d’alfals sec per a vacum de llet (400.000 €), i una altra campanya extraordinària de llavor certificada (450.000 €). Per tant, la quantitat de 3.506.862 € que s’havien posat a disposició del sector fins a aquest moment es veuen incrementats fins arribar a 4.306.862 euros. “Es compleix així el compromís del Govern”, ha recordat el conseller Vidal, de “diàleg amb el sector i d’adopció de noves mesures segons l’evolució de la sequera”.

La primera mesura, la campanya extraordinària d’alfals, que s’habilita per a totes les illes, representa entre 160 i 180 kg d’alfals per vaca, que el pagès podrà sol·licitar directament a Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), la qual cosa “agilitarà el procés de tramitació”. La segona, de compra de llavor certificada, per a la qual el Consell de Menorca aporta 50.000 euros, és una mesura universal que “beneficia tot el sector”, des de cerealistes a productors de farratges o ramaders, i que, per tant “té un efecte multiplicador”. Amb aquesta mesura es posa llavor certificada a l’abast del sector, amb la qual cosa es recupera una línia de feina que s’havia eliminat la passada legislatura i que el sector havia demanat. Amb aquesta iniciativa “el gra que els pagesos havien de guardar per sembrar, el poden fer servir per a l’alimentació”, i es recupera, a més, “la qualitat de la llavor que ha quedat malmesa pels efectes de la sequera”.

Aquestes noves mesures, que tenen un cert percentatge de retorn perquè, en part, les cofinança el pagès, se sumen a les ja anunciades fins ara: la campanya de llavor certificada, amb un pressupost de 300.000 euros; la campanya d’alfals per a vacum de llet de les explotacions de Campos-ses Salines, de la mateixa quantitat; la subvenció del 40 % per a professionals de l’alimentació del ramat en extensiu, pressupostada en 2 milions d’euros, i els préstecs de crèdit circulant, per un valor de 8 milions d’euros, dels quals el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) assumeix els interessos, que són de 906.862 €. De fet, el conseller Vidal ha anunciat que aquestes dues mesures es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el dissabte dia 8 d’abril.

El president del Consell Agrari Interinsular, Joan Rallo, ha estat l’encarregat d’obrir la sessió, que ha començat amb les paraules del conseller Vicenç Vidal recordant les mesures i les accions que s’han duit a terme per minimitzar els efectes de la sequera agrària, a les quals s’han de sumar les reunions mantingudes amb els consells insulars i els representants del sector de cada illa, a més de la congelació de la taxa de residus carnis del Consell de Mallorca, a petició de la Conselleria. Així mateix, Vidal ha recordat que s’han impulsat mesures excepcionals, com el fet de permetre la incorporació de menjar no ecològic als ramats que tenen aquesta categoria i la subvenció del transport per a animals de les espècies ovina i cabruna cap a l’exterior. També s’ha aconseguit la reducció dels índexs de rendiment net (mòduls) després que el conseller es reunís amb la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El conseller Vidal ha destacat el “to cordial” del Consell Agrari Interinsular, en el qual s’han tractat també altres assumptes, com la PAC, el PDR o la reforma de la Llei agrària.