Mir: "El coneixement i la consciència ambiental i ecològica de les generacions futures és estructural per garantir un canvi de paradigma en temps d’emergència climàtica"

El conseller de Medi Ambient i Territori participa en les jornades organitzades per Docents pel Futur sobre canvi climàtic


El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat en les jornades organitzades pel col·lectiu Docents pel futur per debatre la implicació transversal en la lluita contra els efectes de l’emergència climàtica. Així, Mir ha assenyalat que "el coneixement i la consciència ambiental i ecològica de les generacions futures és estructural per garantir un canvi de paradigma en temps d’emergència climàtica".

Per al conseller, la implicació del jovent és imprescindible per a què aquests canvis no siguin impulsius i perdurin en el temps. Per això, Mir ha volgut reconèixer la feina del col·lectiu docent i traslladar "el suport necessari per a què puguin seguir potenciant aquestes iniciatives. Només el coneixement i l’estima del nostre entorn, permetrà unes Illes més sostenibles i resilients de cara al futur".

"La situació d’emergència ecològica a la que ens enfrentem com a societat ens ha d’empènyer a emprendre accions decidides per tal de revertir certes tendències que, de manera tàcita, ja estan deixant efectes sobre el nostre territori", ha explicat Mir. El conseller ha incidit en la necessitat de fer aquesta lluita de manera transversal, basada en fronts d’accions paral·lels que, "de manera integral, ajudin a revertir els efectes que el canvi climàtic manifesta de cada vegada amb més recurrència i virulència".

En aquest sentit, ha recordat, des de les administracions tenim la gran responsabilitat d’engegar accions normatives decidides i clares cap a aquesta direcció i, també, d’impulsar mesures de gestió efectives que accelerin aquesta transició cap a un nou model energètic, econòmic i de planificació territorial.