Miquel Mir: “Protegim el sòl rústic dels usos impropis que l’han colonitzat les darreres dècades”


El conseller també ha avançat la seva intenció de que el Govern revisi l’ordenament territorial

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha defensat aquest dimarts al Parlament el decret urgent de mesures de protecció del territori. Aquesta norma, de les més ambicioses aprovades en dècades, ha estat finalment aprovada a la cambra. El conseller de MÉS per Mallorca ha assegurat que “el Decret llei actua sobre el sòl rústic amb un objectiu clar; recuperar la seva legitimitat agropecuària i protegir-lo dels usos impropis que l’han anat colonitzant al llarg de les darreres dècades “.

Mir ha insistit que “la crisi sanitària no ens ha de fer oblidar, en cap moment, que encara ara vivim en una crisi climàtica i ecològica d’escala planetària que no deixa d’incrementar en la recurrència i virulència dels seus efectes”. Per això, ha destacat la necessitat d’”aplicar noves receptes i prendre mesures valentes i decidides que ajudin d’una manera tàcita i efectiva a canviar certes tendències acumulades en aquestes Illes, tot protegint els seus recursos naturals i paisatgístics, però també protegir-nos a nosaltres mateixos, posant límits al nostre model territorial, no sols des del prisme quantitatiu, sinó també des de la vessant qualitativa”.

Per altra banda, la intervenció de Mir ha donat perspectiva històrica al fet que “aquest decret llei és una de les normes territorials més ambicioses i proteccionistes que s’han fet a n’aquesta comunitat autònoma al llarg de les darreres dècades. Si ho sumam a totes les iniciatives que, en matèria de protecció ambiental, s’han pres per part d’aquest govern des de 2015, queda nitidament palès com aquesta és, sense dubte, una de les línies d’acció política estructurals” de l’esquerra quan governa.

Avançant-se a les crítiques ha anat fent tota la dreta en bloc, Miquel Mir ha explicat com “el patrimoni dels nostres pagesos no es veu afectat”. “L’únic que es pretén, això sí”, ha continuat, “és que el sòl rústic no serveixi per especular amb altres usos que, de fet, el que generen és un desplaçament de l’activitat agro-ramadera”.

Revisió de l’Ordenació Territorial
A més, Mir ha avançat la intenció de la seva Conselleria i del Govern de revisar l’Ordenació Territorial. “Cal recordar que, el marc dels instruments d’ordenació territorial de les Illes Balears el constitueixen les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), aprovades el 1999 i que preveien un horitzó temporal de 10 anys”, ha dit. Atès que aquesta normativa s’hauria d’haver renovat fa més d’una dècada i que “el Govern la comunitat autònoma és el competent per a l’elaboració de les DOT, com a instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial de les Illes Balears”, ha afirmat que “el Decret-llei és una primera passa de cara a la seva revisió”.