Millorar la regulació dels professionals de l’esport

Busquets: "Garantirà la prestació de serveis esportius de qualitat, sans i segurs en mans de professionals qualificats"


L’esport forma part de la nostra quotidianitat i és present a la vida de gairebé tothom. El podem consumir com a espectacle o com a pràctica saludable o simplement com activitat lúdica. Alhora és també una font d’ingressos econòmics que beneficia a un ample espectre, des de persones a títol individual, com a entrenadors i entrenadores o professors i professores de diferents esports fins a empreses i entitats esportives. "Individualment l’esport beneficia la nostra salut i les nostres possibilitats de gaudir del temps de lleure i també té un fort impacte en l’economia", ha assenyalat la portaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets. Els darrers anys, ha explicat Busquets, es constata un augment de la demanda social d’educació en la salut, una necessitat de millorar la nostra imatge corporal, la forma física així com la utilització i gestió del nostre temps d’oci mitjançant la realització d’activitats recreatives de caràcter eminentment esportiu.

La portaveu ecosobiranista ha comentat que paral·lelament a aquest desenvolupament esportiu, també s’han actualitzat determinades titulacions acadèmiques i s’han creat noves titulacions per tal de donar sortida a la demanda d’aquest sector esportiu que creix a un ritme vertiginós. Però, ha lamentat Busquets, "malauradament, totes aquestes importants millores no han anat acompanyades de la seva corresponent regulació professional". Un fet que provoca el risc de posar en perill la salut i seguretat dels ciutadans. Per subsanar aquesta situació tots els grups parlamentaris de les Illes Balears -Ciutadans, Podem, Partit Popular, PSIB-PSOE, El Pi, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca- han presentat avui conjuntament una proposició no de llei per millorar la regulació dels professionals de l’esport que respon a una demanda del COLEF (Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física de les Illes Balears) i compta amb el suport de la conselleria de Cultura, Transparència i Esports.

"Volem donar una passa endavant en la promoció de l’esport per normalitzar la pràctica esportiva en tots els sectors, no tan sols de les modalitats esportives reconegudes oficialment pel Consell Superior d’Esports sinó també d’altres disciplines que associades o no a aquestes, s’estan oferint als diferents gimnasos i altres centres privats i públics", ha assenyalat Busquets.

Aquesta proposta pretén aprofitar el gran impuls econòmic de l’esport i millorar la seva oferta, promovent una demanda basada en la qualitat i el respecte cap als drets dels consumidors i usuaris. "Una adequada ordenació de les professions de l’esport garantirà la prestació de serveis esportius de qualitat, sans i segurs en mans de professionals qualificats", ha assegurat la portaveu de MÉS per Mallorca, qui ha afegit que aquesta garantia encara és més important si l’activitat requereix coneixements i procediments cientificotècnics, ja que els usuaris necessiten una atenció especial o els suports físics presenten nivells de risc elevats.

Legislació vigent

La proliferació de lleis autonòmiques -Catalunya, País Basc, Extremadura, Andalusia, La Rioja- que legislen les professions de l’esport constata l’interès públic cap a uns serveis professionals que han de garantir la qualitat, seguretat i salut en la pràctica esportiva de la ciutadania. En relació a les Illes Balears Busquets ha assenyalat que "no tenim la competència legislativa en matèria d’exercici de professions titulades. Aquest fet implica que, per poder legislar seria necessari fer una petita modificació al nostre Estatut d’Autonomia". Així la proposició no de llei que s’ha presentat avui insta el Parlament a incloure en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears la competència legislativa en matèria d’exercici de professions titulades per regular el sector esportiu professional, quan es realitzin modificacions en l’Estatut durant la present legislatura.

Alhora, la proposició preveu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a transferir la competència a les Illes Balears en matèria d’exercici de professions titulades per poder regular el sector esportiu professional i a regular el sector esportiu professional en l’àmbit estatal.