Més recupera l’educació ambiental

Sebastià Sansó, director general d’Educació Ambiental: "Tenim el deure de sensibilitzar la comunitat educativa sobre el problema ambiental i social que representa la sequera, promoure canvis, actituds i valors"

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el director general d’Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han participat en un dels deu projectes d’educació ambiental que la Conselleria ha subvencionat amb 40.000 €. L’activitat que han visitat, programada pel Centre d’Estudis de l’Esplai, té com a objectiu sensibilitzar els joves sobre la importància de l’estalvi i d’una bona gestió de l’aigua, recurs natural escàs a les Illes Balears.

Tal com ha declarat el conseller Vidal, "és molt important donar a conèixer les condicions en què es troben les principals fonts de proveïment d’aigua de les Illes Balears en moments de sequera, i també les causes". D’altra banda, Sansó ha afegit que "tenim el deure de sensibilitzar la comunitat educativa sobre el problema ambiental i social que representa la sequera, promoure canvis, actituds i valors i, en darrera instància, aconseguir que la població de les Illes Balears conegui les causes i les conseqüències de la crisi mundial de recursos hídrics i integri l’aigua com un dret humà. Així mateix, hem de fomentar la participació ciutadana en la resolució de conflictes ambientals i promoure la recerca de l’entesa entre totes les parts; conèixer les causes dels problemes relacionats amb l’aigua i fomentar la recerca de propostes sostenibles."

L’activitat, que s’adreça als joves de secundària i batxillerat, es durà a terme entre els mesos d’octubre i novembre del 2016 mitjançant un joc de rol anomenat Qui s’ha begut la meva aigua? Aquest joc consisteix a assignar a cada equip un paper dins una comunitat (ciutat, poble, etc.) que pateix un problema de recursos d’aigua. Se’ls facilita a tots la mateixa informació sobre un projecte que es vol dur a terme a la comunitat, i cada participant, segons el paper que li ha tocat representar, ha d’elaborar un argumentari i un pla per defensar la postura davant els problemes que s’han creat. En aquest joc no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó que es persegueix la participació i l’exposició de diferents motius per defensar unes postures i altres, i la presa d’un acord entre totes les parts que tingui la voluntat de solucionar el problema ambiental, almenys parcialment.