MÉS per Palma signa els compromisos de l’Associació de Majors Aturats de Balears

Antoni Noguera i Neus Truyol es comprometen a estimular la contractació de persones majors de 45 anys i promoure polítiques actives d’ocupació i orientació laboral

“Felicitam la tasca de l’AMPEB i compartim les seves reivindicacions. Lluitam per un canvi de model econòmic que garanteixi la dignitat de les persones, basat en una economia productiva i amb condicions laborals dignes”

Els candidats de MÉS per Palma s’han reunit aquesta setmana amb membres de l’Associació de Majors d’Aturats de les Illes Balears (AMPEB) per presentar les propostes del projecte municipal en relació a l’estimulació de l’ocupació per als majors de 45 anys. Antoni Noguera, candidat a batle, i Neus Truyol, regidora i candidata número dos a Cort, han explicat davant la trentena de membres de l’AMPEB que MÉS vol un canvi de model econòmic, que garanteixi la dignitat de les persones, una economia que vertaderament sigui productiva i suposi unes condicions laborals dignes.

Els candidats a Cort han subscrit la carta de compromisos de l’associació tant a nivell municipal com autonòmic, i per tant el compromís es extensiu a MÉS per Mallorca. “Ens comprometem a impulsar programes i iniciatives en el sentit que proposa AMPEB, així com exigirem a Estat a que impulsi les propostes que els hi pertoquen”, afirma Truyol.

“Aquesta no és sols una signatura, sinó un compromís ferm i valent per lluitar pels drets de les classes treballadores, per la petita i mitjana empresa, per l’economia real i productiva. En definitiva, per una economia que creï prosperitat compartida”. Antoni Noguera ha explicat que gran part de les propostes que realitza aquesta entitat, ja son propostes i línies de treball que MÉS ha desenvolupat i ha proposat durant tota aquesta legislatura.

Neus Truyol afegeix que “hem de combatre l’atur amb polítiques actives d’ocupació i amb legislació que limiti el poder des mercats i les grans empreses. L’economia l’ha de definir la democràcia, i no els interessos especulatius com succeeix ara”.

MÉS per Palma felicita la tasca de AMPEB, una entitat que ha nascut com a reacció a l’estafa econòmica i política, fomentant la cooperació entre les persones aturades per lluitar per la dignitat i el canvi de model econòmic.

La carta de compromisos que proposa AMPEB i que MÉS ha signat són:

1. Que torni el sistema de bonificació a les quotes a la Seguretat Social, i en tot cas millorar-lo en la base de les circumstàncies actuals, per estimular la contractació de les persones de més de 45 anys.

2. Afavorir la inserció laboral millorant l’orientació laboral, ampliant l’oferta formativa ocupacional especialitzada teòrica-pràctica, en funció de la demanda de les empreses, per a facilitar la reinserció laboral de les persones majors de 45 anys.

3. Recuperar el subsidi d’atur, a l’anterior Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, i en tot cas millorar-lo en base a les circumstàncies actuals. S’ha de cobrar sempre que no es trobi feina, vinculat a un pla d’inserció laboral i de recerca activa d’ocupació.

4. Promoure una llei perquè les persones en atur majors de 55 anys, amb 35 anys cotitzats o més, passen a la jubilació.

5. Posar en marxa accions i campanyes informatives, per fomentar que els empresaris valorin més positivament, l’experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l’alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc. Els majors de 45 anys han contribuït al creixement i desenvolupament de l’actual món empresarial.

6. Crear una Renda Bàsica, com a mesura de protecció a la societat en general, i davant la vulnerabilitat de les persones més febles socialment.

7. Posar en marxa mesures que afavoreixin l’autocupació i el cooperativisme.

8. Establir el salari mínim interprofessional en 969 €, per complir amb les directrius de la Carta Social Europea, que assenyala que aquest deu ser equivalent al 60% del salari mitjà nacional (el 2013 a Espanya, 1.615 euros bruts).

9. Posar en marxa eines que ajudin al col·lectiu, a mantenir un bon estat de benestar mental i social, de manera que puguin superar les pressions de la seva situació sobre la seva salut mental, i conservar la seva potencialitat professional i social, perquè es mantingui la seva contribució a la comunitat.

10. Establir instruments d’autonomia col·lectiva, de manera que qüestions lligades a la perspectiva d’edat, s’incorporin als convenis col·lectius.

11. Que els poders públics posin en marxa polítiques (plans d’ocupació, etc.), per impedir que tots els membres d’una família es quedin sense feina, i així evitar situacions de pobresa i amb risc d’exclusió social.

12. Que les administracions públiques destinin un 5% del seu pressupost a polítiques actives d’ocupació, per crear ocupació per als aturats de llarga durada (més grans de 45 anys).

13. Posar en marxa polítiques, per a la prevenció de la desocupació, i per la permanència al mercat de treball.

14. Que s’habilitin sistemes per afavorir la participació del nostre col·lectiu en consells, taules, fòrums de treball d’administracions públiques i privades, per defensar polítiques i iniciatives que vagin a les adreces esmenades en els punts anteriors.