MÉS PER MALLORCA REMET AL TRIBUNAL DE COMPTES I AL JUTGE CASTRO L’INFORME DE LA SINDICATURA SOBRE LA COMPTABILITAT DEL PP

Abril: “El PP ha de tornar els doblers malbaratats amb la corrupció”


Els coportaveus de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i David Abril, han registrat avui davant el Tribunal de Cuentas de l’Estat una instància a la qual s’adjunta l’informe de fiscalització elaborat per la Sindicatura de Comptes en relació a la comptabilitat electoral del PP de 2007. Cal recordar que aquest informe assenyala que el PP hauria percebut més de 150.000 euros de més en subvencions electorals.

Abril ha assenyalat que «Com que la Sindicatura assenyala que no és l’organisme competent per revisar els comptes i reclamar en el seu cas les quantitats percebudes irregularment pel PP, des de MÉS per Mallorca hem volgut fer arribar la documentació al Tribunal de Cuentas, que sí que podria revisar aquests comptes i fer efectiu allò que és un clam de la gent: que es tornin els doblers malbaratats amb la corrupció».

A més a més, des de MÉS per Mallorca, en tant que grup polític personat en el cas de Son Espases, han informat que es remetrà també al jutge Castro, qui instrueix la causa, l’informe de fiscalització de la Sindicatura, ja que les seves conclusions es corresponen amb el que assenyala també a les conclusions del nostre grup a la comissió parlamentària d’investigació pel que fa al presumpte finançament irregular del PP.