MÉS per MALLORCA proposarà gravar les emissions contaminants, les línies elèctriques i els combustibles derivats del petroli

Antoni Noguera: “A l’hora de lluitar contra el canvi climàtic, el que valen són els fets i no les paraules”

Els membres electes de l’executiva assumeixen les seves secretaries

La comissió executiva de MÉS per Mallorca reunida aquest dilluns ha aprovat un document on es recullen algunes demandes de fiscalitat verda. El coordinador general, Antoni Noguera, ha explicat que “a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic, el que valen són els fets i no les paraules” i per això ha dit que MÉS per Mallorca “promourà amb la seva acció política l’impuls de mesures fiscals per mitigar l’impacte del canvi climàtic”.

Noguera ha explicat que “quan les mesures tenen un impacte real i no només simbòlic per lluitar contra el canvi climàtic és quan afecten a l’economia i al model productiu, i la fiscalitat verda és l’eina que tenim per fer aquest principi veritat”.

L’executiva ha donat suport a la proposta del coordinador de, seguint els Acords de Bellver, treballar per aplicar impostos ambientals, entre els quals en destacarien tres de prioritaris: un a les emissions contaminants, un a les línies elèctriques en rústic i una altra als carregaments de derivats del petroli. Podeu consultar amb més detall les propostes al document adjunt.

A més, la comissió executiva d’aquest dilluns també ha servit per assignar cadascuna de les secretaries als membres de l’òrgan. Entre d’altres assignacions de tasques, destaca que s’han anomenat dues secretàries d’educació que, entre d’altres funcions, seguiran el redactat i la tramitació de la futura llei d’Educació. A més de les secretaries de la permanent, que ja es varen fer pública en l’anterior executiva, la resta de responsabilitats quedaran distribuïdes d’aquesta manera:

Jaume Alzamora: secretaria d’economia i turisme
Aina Amengual: secretaria d’educació
Aina Bernard: secretaria adjunta a finances
Marta Carrió: secretaria de polítiques social
Carles Gonyalons: secretaria de coordinació de sectorials i relacions amb entitats
Joan Llodrà: secretaria adjunta d’organització
Caterina Mas: secretaria territorial i adjunta de política municipal. Àrea Nord
Miquel Oliver: secretaria territorial. Àrea de Llevant
Xisca Prats: secretaria d’educació
Maria Ramon: secretaria territorial. Àrea Tramuntana
Anabel Riveras: secretaria d’immigració, inclusió i cohesió social
Aina Sastre: secretaria de coordinació de política municipal
Rafel Sedano: secretaria territorial. Àrea metropolitana
Antoni Trobat: secretaria de política internacional i formació
Antoni Verger: secretaria de mobilitat
Joan Verger: secretaria territorial. Àrea Pla de Mallorca
Agustina Vilaret: secretaria de política lingüística