MÉS per Mallorca proposa incloure mesures de desclassificació d’urbanitzables a la Llei d’Urbanisme

Reus: “El perill que en el futur es puguin desenvolupar aquests urbanitzables va contra la sostenibilitat i la contenció”


El primer debat al ple Parlament sobre el projecte de Llei d’Urbanisme de les Illes Balears es produirà demà dimarts 26 de setembre amb les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular i El PI. La normativa presentada pel Govern de les Illes Balears ve a substituir la Llei 2/2014 d’ordenació i ús del sòl (LOUS) de Company.

MÉS per Mallorca valora positivament el projecte de llei presentat per l’executiu, atès que conté mesures necessàries per un urbanisme més sostenibles: més mesures de control de l’indisciplina urbanística, majors reserves per habitatges de protecció oficial, i mesures per agilitzar la tramitació de planejaments municipals.

Durant el període d’esmenes, que va finalitzar el passat 15 de setembre, la formació ecosobiranista en va presentar 29. La gran majoria són conjuntes amb el PSIB, o amb el PSIB i Podem i tenen com a objectiu reforçar determinats aspectes de la llei i alhora millorar i donar una major claredat al text.

Entre els aspectes introduïts que sí suposen canvis més substancials estan les següents:
• L’eliminació de l’excepció que permetia que en actuacions urbanístiques que donassin com a resultat manco de 20 habitatges no es complís amb el 30% d’habitatge protegit.
• El retorn a les majories del 60% d’acord entre els propietaris per dur a terme actuacions d’urbanització, que la LOUS havia rebaixat al 50%.
• Afegir un tràmit d’informació pública per major transparència en la tramitació de projectes d’interès autonòmic.

D’altra banda, queden aspectes per tancar, i que MÉS per Mallorca espera poder fer-ho durant la tramitació del projecte de llei. “El més important d’ells, és creiem necessari que la Llei d’Urbanisme inclogui mesures de desclassificació de sòl urbanitzable no desenvolupat”, ha assenyalat el diputat Antoni Reus, qui ha explicat que es tracta d’una mesura que ja s’ha realitzat en altres ocasions. “Ja les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) al 1999 varen preveure la desclassificació d’urbanitzables de creixement residencial i turístic que no s’haguessin desenvolupat en els darrers 12 anys”, assegura.

“Ara, 18 anys després de les DOT, MÉS per Mallorca veu la necessitat de desclassificar aquells urbanitzables del segle passat que no s’han desenvolupat en els terminis que es marcaren al seu moment, i que comprometen la sostenibilitat futura”, afirma el diputat ecosobiranista. Es tracta de que els plans territorials i els planejaments municipals “puguin fer un plantejament del sòl realment necessari sense aquestes hipoteques”.

Reus ha fet referència al que pot ser un dels casos més exagerats. Al municipi de Llucmajor hi ha 200 hectàrees (2 milions de m2) classificades com a sòl urbanitzable no programat industrial, quan el polígon actual, d’unes 67 ha encara només està desenvolupat en un 50% aproximadament.

“Mantenir a dia d’avui aquests urbanitzables congelats amb el perill que en el futur es puguin desenvolupar va contra la sostenibilitat i la contenció que perseguim”, ha advertit Reus.