MÉS per Mallorca exigeix l’abolició de l’impost al sol

Les decisions en matèria energètica a Madrid tornen a perjudicar les renovables a Balears

Aquest dijous 29 de desembre es publicava al BOE la "Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017". Mitjançant aquesta Ordre, el govern Rajoy augmenta el "cargo transitorio por energía autoconsumida", més conegut com l’impost al sol que han de pagar aquelles famílies o empreses que vulguin generar part de la seva energia a partir de renovables. Aquesta mesura ha afectat Balears de forma especial:
A Mallorca i Menorca, que fins ara havíen de pagar un càrrec inferior que al de la península, els peatjes es dupliquen o tripliquen segons la potència contractada, i en alguns casos són superiors als valors a la península. Mentrestant, Eivissa i Formentera, que fins ara estaven exemptes de l’impost al sol, ara l’hauran d’abonar. Només Canàries, Ceuta i Melilla queden com a territoris exemptes de l’impost al sol.
L’impost al sol és una prova més de la nefasta política energètica del PP, que no ha tingut cap interès per la transició energètica i no es correspon amb els compromisos adquirits per la Unió Europea i el propi Govern d’Espanya l’any passat a París. Es tracta d’una mesura que té com a principal objectiu desincentivar les instal•lacions d’autoconsum imposant-hi un gravàmen que, a més, pot canviar any rere any com s’ha vist ara, la qual cosa dificulta que famílies o empreses decideixin optar-hi.
"Tot i les mesures posades en marxa a nivell autonòmic per afavorir l’autoconsum, quan parlam amb famílies, empreses o fins i tot administracions, ens trobam amb la desconfinança i la por de que l’impost al sol faci econòmicament inviable la generació d’energia directament a les llars, empreses o edificis públics" afirma Joan Groizard, director general d’energia i canvi climàtic. "La Unió Europea, al nou esborrany de directiva de renovables, ja apunta que és necessari eliminar traves a l’autoconsum i la generació distribuida. Ja és hora de que el Govern de l’estat també en prengui nota".

A Balears l’impost al sol és especialment perjudicial. Per una banda, som la comunitat autònoma amb menor proporció de renovables, només un 2%, per la qual cosa és irresponsable dificultar-ne la implantació encara més. Per l’altra, tenim un territori especialment fràgil i limitat, i per tant l’autoconsum, aprofitant teulades i cobertes d’edificis existents, ha de ser una peça central de l’augment de producció renovable a les Illes. A més a més, la mesura és irresponsable des d’un punt de vista econòmic, atés que cada unitat d’energia renovable que es generi per autoconsum a les Illes és energia que ja no s’ha d’importar de l’exterior en forma de carbó, fuel o gas, reduint la dependència energètica de l’exterior amb els corresponents estalvis econòmics.
Per tot això, MÉS per Mallorca reclama que es derogui l’anomenat impost al sol, com a mínim, a les Illes, i que la gestió energètica es pugui decidir a nivell autonòmic i insular, ateses les particularitats energètiques de les Illes que és evident que no comprenen a Madrid.