Més dotació per a unes beques menjador més equitatives i accessibles

La partida per a beques menjador es consolida i passa d’1,5 a 2’1 milions d’euros. Gairebé 3.000 nins i nines s’han beneficiat dels ajuts de menjador el curs 2016-2017

La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2017/18. Fins el proper 23 de juny totes les famílies interessades a optar a aquests ajuts han d’entregar la sol·licitud al seu centre. Cal destacar que la convocatòria per el curs 2017-/18 consolida la pujada econòmica efectuada l’any passat, de 1’5 a 2’1 milions d’euros per tal de cobrir la demanada de les famílies amb nins en servei de menjador a un centre docent públic no universitari o concertat. De fet, les sol·licituds passaren dels 3.188 del curs 2015/16 als 7.420 del curs 2016/17.

L’increment de la demanda es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes ja que a més de l’augment de dotació i la seva obertura als alumnes dels centres concertats, també se’n va millorar la gestió de manera que es convoquen abans de començar el curs i dia 1 de setembre les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts. El curs actual hi ha hagut 2.976 beneficiaris.

També s’han modificat i racionalitzat els criteris per accedir als ajuts, modificant la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu i s’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. Pel que fa als ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria en centres que fan horari partit.