MÉS denuncia que el govern del president Rajoy discrimina a les petites i mitjanes empreses

La resolució del servei públic estatal per a la concessió de subvencions per a facilitar l’empleabilitat, la qualificació i la inserció de professional de joves menors de 30 anys, discrimina a les empreses locals i autonòmiques, ja que no els permet ni presentar-se

Aquesta resolució publicada avui en el BOE que anuncia un finançament de 19.332.843 per l’any 2014, de 10 milions per l’any 2015 i altres 10 milions per l’any 2016, condiciona l’accés a les sol·licituds de les subvencions a què les empreses tenguin centres de treball a més d’una comunitat autònoma.

Les polítiques econòmiques del PP van encaminades afavorir les grans empreses i que l’economia local i autonòmica cada vegada segui més residual. Aquesta convocatòria és un clar exemple, 41 milions de subvencions per poder formar i contractar joves que les petites empreses no hi podran accedir.

Era coneixedor el Govern de les Illes Balears del contingut d’aquesta resolució? Ha presentat qualque proposta alternativa? Que pensa la consellera i conseller responsable? Demanarà la modificació d’aquesta resolució? Són preguntes a les quals han de contestar i donar explicacions als joves i als sectors econòmics de les Illes