MÉS denuncia l’incompliment del Dret Civil Balear per part del Ministeri d’Hisenda

La diputada Joana Aina Campomar reclama no aplicar retallades als pactes successoris.

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar ha denunciat avui l’incompliment del Dret Civil Balear per part del Ministeri d’Hisenda. Segons Campomar el Ministeri, en canvi, si aplica a altres territoris amb Drets Civil propi les bonificacions contemplades en els pactes successoris. Davant aquest greuge comparatiu, que a més, segons Campomar "té una gran transcendència per les empreses balears", la formació sobiranista ha registrat una Proposició No de Llei per instar el govern espanyol a no aplicar cap retallada als avantatges fiscals reconeguts al Dret Civil Balear.

Segons Campomar, "amb aquesta proposta es vol evitar que la Hisenda estatal negui, com ja ha ocorregut, la bonificació del 95% a empreses de les Illes per pactes successoris, al·legant que no hi ha hagut mort física del tramitant, la qual cosa és incoherent perquè si la persona hagués mort, no es tramitaria per pacte successori".

Campomar ha explicat que les bonificacions s’han aplicat en els darrers anys i que ara el Ministeri ha canviat el seu criteri i això "perjudica les empreses i es preveu que es veuran immerses en recursos administratius perjudicant la transmissió d’empreses familiars que compleixen els requisits del precepte."

La proposta de MÉS afecta les transmissions de doblers, immobles i empreses considerant que les adquisicions en virtut de pactes successoris a tots els efectes és «mortis causa» i no exigir en cap cas per a l’aplicació del benefici fiscal, la mort física.