MÉS defensa al Parlament una llei estatal contra la discriminació a les persones trans*


També ha estat aprovada la proposta per combatre la doble discriminació que pateixen les persones LGTBI amb diversitat funcional

La Comissió d’Afers Institucionals i Generals de Parlament ha aprovat una proposició amb la qual sol·licita una llei estatal contra la discriminació cap a les persones trans. Es tracta d’una proposta impulsada per MÉS de manera conjunta amb la resta de partits que donen suport al Pacte i que ha estat aprovada per unanimitat. La proposta també sol·licita al Govern que demani un informe al Consell LGTBI que contingui recomanacions per al Govern espanyol per a la redacció de la llei estatal.

D’altra banda, la Comissió d’Assumptes Socials ha aprovat una iniciativa, amb el suport de MÉS, per garantir que les persones LGTBI amb capacitats diverses deixin de patir doble discriminació i puguin gaudir de la seva orientació sexual sense cap tipus de trava i en completa llibertat.

Específicament, la Proposició No de Llei insta el govern espanyol a incloure en la futura Llei Orgànica d’Igualtat una menció específica perquè es reforci la protecció de les persones LGTBI amb diversitat funcional i que ajudi a evitar les situacions d’exclusió específica que pateixen.