MÉS contra la decisió del govern del PP de convertir-nos en l’Estat que més restringeix l’autoconsum del món

L’objectiu del reial Decret del govern espanyol és minimitzar la pèrdua d’ingressos que aquest tipus de consum pot causar a les grans companyies elèctriques. MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat una proposició no de llei instant a la seva derogació


El passat divendres 9 d’octubre el govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret que estableix les condicions tècnico-econòmiques de l’autoconsum d’energies renovables, que ens consolida com l’Estat més restrictiu del món pel que fa a la regulació de l’autoconsum. L’objectiu del Reial Decret 900/2015 no és impulsar la generació d’energia renovable sinó al contrari, minimitzar la pèrdua d’ingressos que per aquesta modalitat de generació es podria causar a les grans companyies elèctriques.

El Reial Decret no permet a l’autoproductor vendre l’excedent d’energia generat, i obliga a què siguin les companyies elèctriques les que atorguin el permís a les instal·lacions particulars. Però el més greu de tot és que manté el conegut i polèmic «impost al sol», que consta d’una part fixa que es paga simplement pel fet de produir energia, i una segona part que pagaran les persones autoconsumidores amb una potència contractada superior als 10 kW.

Per altra banda, el Reial Decret estableix que si hi ha excedent d’energia per part d’una instal·lació que fos vessat a la xarxa, el ciutadà o ciutadana no rebria a canvi cap contraprestació econòmica a pesar del benefici que genera al sistema. A més, s’ha de demanar permís a les companyies elèctriques per a la instal·lació, la qual cosa converteix aquestes multinacionals en jutge i part, fet que facilitarà que posin tots els obstacles possibles al desenvolupament de l’autoconsum.

Tot i que en el cas de les nostres Illes -amb un tracte diferent per a les Pitiüses en relació a Menorca i Mallorca-, hi ha exempcions i reduccions per a instal·lacions de menys de 10 kw, es continua amb una inseguretat jurídica brutal que hipoteca qualsevol possibilitat d’inversió productiva en energies netes i, sobretot, les possibilitats de desplegar un horitzó de generació amb renovables que s’acosti als objectius establerts en l’àmbit espanyol i europeu.

Per tot això, els grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat una proposició no de llei, amb dos punts, que es mencionen a continuació. El primer diu “El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret 900/2015 de 9 d’octubre, que representa la normativa més restrictiva pel que fa a l’autoconsum de renovables de tot el planeta, i frena el necessari desenvolupament de les energies netes a les nostres Illes i a tot l’Estat” i el segon punt de la PNL “insta el govern de l’Estat a derogar de manera immediata el Reial Decret 900/2015 de 9 d’octubre i a deixar de subordinar la política energètica als interessos de les grans companyies elèctriques”.