Medi Ambient posa 45 sancions durant 2017 per infraccions comeses al Parc Nacional de Cabrera

Miquel Mir: "A Cabrera s’hi han d’aplicar els mecanismes reguladors basats en la normativa, a fi d’assegurar-ne la pervivència"


Sancions per garantir la conservació futura del Parc Natural de Cabrera. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va posar durant l’any 2017 45 sancions per infraccions comeses dins el parc natural. Aquests procediments es van obrir a partir de les denúncies que es van presentar durant l’any 2016 i s’hi troben, entre d’altres, infraccions com fondejos d’embarcacions sense autorització prèvia o fondejos a zones protegides i al camp de boies sense el permís corresponent.

D’altres expedients s’han obert arran de pernoctacions sense autorització, la pràctica d’activitats aquàtiques no permeses o la pràctica de pesca esportiva, prohibida segons la normativa pròpia del Parc Nacional. Dels quaranta-cinc expedients, en 19 casos ja s’ha pagat la sanció imposada i la resta es troben en fase de constrenyiment.

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, ha comentat que "és important que tots els usuaris que practiquen certes activitats dins un espai natural protegit coneguin i respectin la normativa vigent en matèria d’espais naturals i biodiversitat. D’aquesta manera, a part d’evitar sancions, es garantirà la conservació futura del nostre patrimoni natural, basat en espècies i hàbitats que avui en dia encara mostren un bon estat de salut". Així mateix, Mir apunta que "Cabrera és una de les zones naturals més valuoses de les nostres illes i representa una àrea de màxima biodiversitat. És per això que s’hi han d’aplicar els mecanismes reguladors basats en la normativa, a fi d’assegurar-ne la pervivència".