Medi Ambient es posa a disposició dels ajuntaments de Mallorca per assessorar-los en matèria de redacció de plans de prevenció d’incendis

A més, aquestes activitats són subvencionables pel Consell de Mallorca en concepte d’ajudes a la sostenibilitat

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, que forma part de la Conselleria de Medi Ambient que dirigeix Miquel Mir, s’ha posat a disposició dels municipis de Mallorca per assessorar-los en matèria de redacció de plans de prevenció d’incendis, campanyes de sensibilització o instal·lació de calderes de biomassa.

En una carta remesa als consistoris, el director general, Llorenç Mas, explica que aquestes són actuacions subvencionables en la convocatòria oberta recentment pel Consell de Mallorca per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists al Pacte de les Batlies de Mallorca, com són la reducció de les emissions de CO2, la implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i l’implement d’accions per a l’adaptació al canvi climàtic.

Els càrrecs de MÉS per Mallorca continuen treballant tant des del Consell de Mallorca com des del Govern de les Illes Balears per evitar la degradació del territori. La col·laboració continua entre Consell, Govern i ajuntaments és clau pera la protecció del medi ambient i per a la prevenció de desastres naturals.