Medi Ambient autoritza la demolició dels xibius des Trenc

La desaparició dels sis xibius significarà una notable millora ambiental respecte dels objectius de conservació de l’espai, especialment perquè facilitarà la recuperació espontània dels hàbitats naturals propis del sistema dunar

La direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha donat el vist i plau al projecte de demolició de sis xibius d’obra a la platja natural des Trenc-Salobrar de Campos dins l’àmbit de Xarxa Natura 2000, que s’han d’esbucar, per part del consistori, per ajustar-se a la normativa estatal.

Així, una vegada esbucats els sis quioscs de platja els espais lliures i explanats que quedaran s’hauran de restaurar al seu estat anterior a la construcció i el material destinat a restaurar les superfícies de terreny natural només podrà ser arena sense vegetació. D’altra banda la Direcció General recomana dur a terme les obres fora de l’època de reproducció de la major part d’aus silvestres (de març a juny) i en cas contrari s’hauran d’aplicar les mesures preventives específiques per la fauna ja previstes en el projecte de l’Ajuntament de Campos, que estima devers tres setmanes per dur a terme les tasques de demolició. A més, l’inici de les obres s’haurà de comunicar als agents de medi ambient amb una antelació mínima d’una dia.

La Conselleria ha valorat les possibles afeccions als espais de rellevància ambiental que causaria la demolició. Atès que la iniciativa preveu l’enderrocament dels sis xibius element a element i amb maquinària de talla reduïda, que no provoca renous i vibracions, i la generació de 747,85 tones de diferents tipus de residus que seran transportats i gestionats fora de l’espai de rellevància ambiental, no sembla que hi pugui haver afecció ni damunt els hàbitats ni les espècies d’interès comunitari.

La desaparició dels sis xibius, que estan ubicats damunt del primer front dunar amb vegetació, significarà una notable millora ambiental respecte dels objectius de conservació de l’espai, especialment perquè deixarà lliure un espai disponible per la recuperació espontània dels hàbitats naturals d’interès comunitari propis del sistema dunar.