Medi Ambient aconsegueix que arribin més fons europeus per a la gestió de residus

Miquel Mir es mostra “molt satisfet” d’haver aconseguit que el govern espanyol tengui en compte el pes del turisme i atengui les reivindicacions de les Illes

Les Illes Balears rebran uns 16 milions d’euros per a finançar projectes vinculats a la gestió de residus i l’economia circular. La pressió del Govern i de la conselleria de Medi Ambient liderada per Miquel Mir ha aconseguit que el govern espanyol tengui en compte el pes del turisme en la generació de residus i que, per tant, destini més recursos a les comunitats turístiques per al seu tractament.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, s’ha mostrat “molt satisfet” pel fet que l’Estat ha tengut en compte una de les principals reivindicacions del Govern en matèria d’ajudes a la gestió dels residus: que els criteris per a repartir els fons tenguin més en compte el volum de residus que genera cada comunitat i no la seva població. D’aquesta manera, comunitats on el pes del turisme és més elevat, com les Illes Balears, veuen compensat el fet que es veuen obligades a gestionar un volum de residus per càpita més elevat.

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, s’ha mostrat convençut que “la partida que rebran les Illes Balears pot suposar un impuls definitiu per a assolir els objectius que marquen la Llei de Residus i la normativa estatal i europea”. En aquest sentit, ha assenyalat que, una vegada el Consell de Ministres aprovi definitivament el repartiment dels fons, i tenint en compte els criteris de l’Estat, la Conselleria reunirà consells insulars i ajuntaments per tal de consensuar projectes comuns.

La major part dels doblers s’emmarca en el Pla de suport a la implementació de l’«Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la normativa de residus» integrada en el Pla de Recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat amb fons europeus. La proposta de repartiment territorial dels fons europeus en matèria de residus i economia circular ha estat presentada aquest dilluns a la Conferència sectorial de Medi Ambient. El Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat que ha decidit incloure-hi les ajudes relatives a dues línies de subvencions ja existents finançades per l’Estat: el Pla de suport a la implementació de la normativa de residus (PIMA) i el Foment de l’economia circular en l’àmbit de l’empresa.

En aquest sentit, cal recordar que l’any 2019 la diferència entre el mes de màxima generació de residus (agost) i el de mínima generació (gener o desembre) fou del 161 % a Eivissa i Formentera, del 154 % a Menorca i del 35 % a Mallorca. Mir ha remarcat que és necessari que aquestes ajudes tinguin continuïtat per mor de les necessitats en relació a la recollida i tractament dels residus que hi ha a l’arxipèlag.

D’acord amb els criteris fixats pel Ministeri, els fons podran subvencionar projectes que coincideixin amb quatre línies: la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents, la construcció d’instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament o la construcció de noves instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits separadament i, finalment, les inversions relatives a instal·lacions de recollida, triatge i classificació. Els projectes objecte de finançament s’han d’haver iniciat en una data posterior a l’1 de març de 2020 i el termini d’execució ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de maig de 2026.