Mancor de la Vall aposta per les polítiques socials

L’Ajuntament de Mancor incorpora la figura de l’Educadora Social a l’equip de serveis socials municipals.

L’equip de govern del municipi de Mancor de la Vall sap que invertir en polítiques socials i en serveis públics és imprescindible per a la transformació i el desenvolupament d’un país. Per això, des de fa poc temps, han incorporat a l’equip de serveis socials municipals del consistori la figura de l’Educadora Social.

El paper de l’educador social resulta imprescindible a l’hora d’afavorir la integració social i cultural dels individus i col·lectius d’una comunitat. És per això que la nova educadora social del municipi s’ocuparà de treballar, des d’un vessant socioeducatiu, amb diferents grups de població, entitats i recursos del poble. La seva principal funció serà la d’acompanyar i donar suport a la comunitat i a les persones, en qüestions individuals, familiars i socials.

Una de les primeres actuacions que durà a terme serà amb els joves de Mancor de la Vall, a partir dels seus interessos i motivacions s’oferiran nous espais d’informació, prevenció i oci dins el mateix municipi. Per altra banda, iniciarà línies de col·laboració amb el CEIP Montaura de treball en xarxa per a la prevenció a la infància.