Les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural s’incrementen en 3,2 milions d’euros del fons de l’impost del turisme sostenible

Aquesta dotació anirà destinada a ajudes per a marges, a innovació cooperativa i a agricultura ecològica


Les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, que té una dotació econòmica de 146,3 milions d’euros, s’incrementen enguany en 3,2 milions d’euros provinents del fons de l’impost del turisme sostenible. Aquesta dotació anirà destinada a ajudes per a marges, a innovació cooperativa i a agricultura ecològica. Quant a la concessió de les ajudes del PDR per al període 2014-2020, ja s’ha concedit el 52,8 % del total de les ajudes, per un import de 77,2 milions d’euros, i s’ha pagat el 23,2 %, amb una quantia de 33,9 milions. Aquestes són les dades que presentarà la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a la reunió anual del comitè de seguiment del PDR, format pels representants del sector agrari, de les administracions autonòmiques i insulars, de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i que es celebra avui i demà a Eivissa.

Al comitè també s’hi exposaran les modificacions principals del Programa, com ara la millora de les ajudes a la plantació de fruites seques, a la robotització de la ramaderia i a la innovació en l’àmbit cooperatiu. Es finançarà fins a un 60 % la plantació de fruites seques i es flexibilitzaran els requisits per obtenir l’ajuda, per afavorir la plantació de les variants més resistents a la Xylella fastidiosa. També es flexibilitzaran els requisits per obtenir ajudes per a la robotització de les explotacions ramaderes o les cooperatives, amb l’objectiu, d’una banda, d’assegurar el relleu generacional i, de l’altra, d’afavorir els projectes d’innovació i la comercialització de les cooperatives.

En una jornada prèvia al Comitè de Seguiment, els representants europeus i del Ministeri, acompanyats pels responsables de la Conselleria i el Consell Insular, parlaran amb alguns joves agricultors, comprovaran la implantació de mesures contra incendis i visitaran instal·lacions agroalimentàries comunals (formatgeria) pagades amb fons FEADER.

La posada en marxa del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 el novembre de 2015 representà el punt de partida d’un nou programa d’ajudes europeu al sector agrari després que acabàs el PDR 2007-2013 (en què s’invertiren 128.000.000 €). També suposà la possibilitat de sol·licitar ajudes de nou per als agricultors després de dos anys, els darrers de la legislatura passada, de no poder-ho fer per l’absència de convocatòries de les principals línies d’ajuda que afecten el sector: la de joves i la d’innovació.