La nova Llei de consultes enforteix la nostra democràcia i incentiva la participació

Posam en marxa noves eines per fomentar la participació directa de la ciutadania en els afers públics


Posam les eines perquè la democràcia directa sigui real i la ciutadania pugui participar i tenir veu en els assumptes públics. El Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de consultes populars i processos participatius. La norma permetrà que els ajuntaments de les Illes Balears puguin fer tant consultes populars com referèndums vinculants promoguts per la pròpia institució o per una part dels ciutadans del municipi.
A més, els consells insulars i el Govern balear també podran convocar consultes populars en què podran participar tots els ciutadans que s’inscriguin en el Registre de participació ciutadana.
La llei que s’ha aprovat avui també obre la porta a que els governs autonòmic, insulars i municipals organitzin audiències ciutadanes sobre temes d’interès general i prenguin en consideració les preocupacions de la societat. Així mateix, també es crearan nous canals de partipació com els fórums de participació ciutadana, en què podran participar entitats i ciutadans inscrits en el Registre de participació.
Per últim, la nova llei obliga el Govern a destinar una partida a fer pressupostos participatius i que, per tant, les ciutadanes i ciutadans puguin decidir en què ha d’invertir l’Executiu una part del seu pressupost. De la mateixa manera, els consells i ajuntaments també podran optar per aquesta manera oberta i participativa de decidir en què es gasten els doblers públics.