LA LLEI PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC, UNA NORMATIVA VALENTA PER GARANTIR EL BÉ COMÚ I EVITAR L’ESPECULACIÓ

El diputat Antoni Reus i el coportaveu de MÉS per Mallorca David Abril han defensat avui matí en roda de premsa la Llei que regula el lloguer turístic que serà aprovada demà al Parlament.

Abril ha agraït la feina feta en la negociació parlamentària per part del diputat Antoni Reus, davant la les postures antagòniques expressades tant a nivell social com a nivell parlamentari sobre un fenomen, el lloguer turístic, que és prou complex. Per a Abril, «des del primer moment hem tengut clar que del que es tractava és de defensar el bé comú i evitar l’especulació, i amb això va treballar primer l’equip de Biel Barceló al Govern, i amb aquesta filosofia hem treballat també des del Parlament».

Pel que fa als canvis introduïts en el tràmit parlamentari, el diputat Reus n’ha destacat els següents:

1. La llei serà més respectuosa amb les competències dels Consells Insulars, que tindran més marge per desenvolupar els requisits de la llei pel que fa a les condicions que han de complir els habitatges que es destinin a lloguer turístic. Les institucions insulars també podran establir limitacions temporals o estacionals, pensades des d’una lògica de contenció.

2. El projecte de Llei dóna eines que no existien per a les administracions per poder sancionar les males pràctiques i el lloguer turístic il•legal, i en el tràmit parlamentari s’ha incorporat una disposició per tal que les administracions competents hauran de dotar dels recursos necessaris en matèria d’inspectors als seus pressuposts i relacions laborals.

3. S’han reforçat els mecanismes de control, amb l’obligatorietat que els habitatges de lloguer turístic estiguin inscrits en el seu corresponent registre. Els habitatges que es registrin i no compleixin els requisits també seran considerats il•legals, per haver intentat enganar l’administració. A la vegada, es poden reduir les quanties de les multes als habitatges multats els propietaris dels quals els cedeixin a lloguer social.

4. Es millora la definició de canal de comercialització turística, que ara inclourà les empreses immobiliàries i altres empreses d’intermediació que en l’actualitat estan «fent l’agost» amb el lloguer turístic.

5. S’hi ha afegit la sanció «molt greu» per a les plataformes digitals, pel fet de comercialitzar habitatges que no hagin estat inscrits en el corresponent registre, amb multes de fins a 400.000 euros.

6. Per tal d’evitar l’especulació i la concentració, es limita a 3 el nombre d’habitatges que un sol propietari podrà comercialitzar com a establiment de lloguer turístic.

7. Es modifica la normativa de l’Impost de Turisme Sostenible per tal que els fons també s’hi puguin destinar a la rehabilitació d’habitatges per a lloguer social amb criteris d’eficiència energètica.

8. Es deroguen les disposicions de la «Llei Delgado» de 2012 que havien quedat suspeses, de tal manera que s’acaba amb les excepcions per als establiments hotelers, grans equipaments esportius o altres infraestructures que emparades en la «desestacionalització» es podien seguir fent en una clara demostració d’urbanisme a la carta.

9. Es mantén el sostre de places previst al projecte de Llei, que inclou les places legals i les de la Borsa de Places (Consorci), amb l’apunt que les places donades d’alta mitjançant excepcions durant aquests darrers anys no passen a la borsa, i per tant quan es donin de baixa implicaran un decreixement de places.

10. A proposta de l’Ajuntament de Palma, i sempre que la zonificació ho permeti, les famílies podran comercialitzar part de l’habitatge en què hi visquin habitualment amb un màxim de 60 dies a l’any. Aquestes places també computen a efectes de sostre de places.

Finalment, el diputat Reus ha lamentat que Podem encara no garanteixi l’aprovació de la Llei amb l’excusa d’una «emergència habitacional» que no han estat capaços de concretar en forma de proposta política. «Sobretot, quan l’aprovació de la llei implica en la pràctica una moratòria, ja que durant un any no es podran donar llicències», i això és el primer que cal ara per aturar l’especulació amb l’habitatge, i a la Llei d’Habitatge és quan ens toca lluitar per garantir el dret d’accés a l’habitatge.