“La Llei de Comerç és antiga i no fomenta el comerç”

El diputat Miquel Àngel Mas ha presentat 15 esmenes a la Llei de Comerç per actualitzar-la al segle XXI i reclamar més autonomia en l’elecció dels dies festius

“Necessitam una llei que contempli la realitat del segle XXI”. El diputat del grup parlamentari MÉS, Miquel Àngel Mas, ha presentat avui en roda de premsa les esmenes a la Llei de Comerç que properament es debatrà en el Parlament. El diputat Mas afirma que estam davant “una llei antiga, que va en contra del model mediterrani, que no fomenta el comerç i que no defensa l’autogovern i la capacitat de gestió sobre el model del nostre comerç”.

Les esmenes presentades pel diputat del grup MÉS van en el sentit de potenciar el model mediterrani de proximitat, defensar els drets dels treballadors autònoms i assalariats, protegir els consumidors, descentralitzar les decisions en els consells insulars i els municipis i en una defensa de l’autogovern.

“És lamentable que el nostre govern no defensi la capacitat d’autogovern en aquesta qüestió. Si no podem decidir si una botiga pot obrir o no un diumenge, on què queda d’autonomia?”, es demana el diputat Miquel Àngel Mas. En aquest sentit, Mas considera inacceptable que el Govern no hagi interposat un recurs d’inconstitucionalitat davant el Reial Decret 20/2012 que limita els horaris comercials i els dies festius, com sí ho ha fet Andalusia i Catalunya. “A aquest PP l’autogovern li ve gros. Davant un atac a les competències autonòmiques, Bauzá accepta sense protestar un decret amb clara voluntat recentralitzadora i uniformadora”.

“Volem que el comerç sigui un motor important i fort per a l’economia de les illes. Per això necessitam reforçar el model comercial propi, implementant un nou model econòmic que generi més plusvàlues i millors i més estables llocs de feina”.

Les principals crítiques i propostes passen per:

1. És una llei antiga. Volem una llei del segle XXI: aquesta proposta de llei no contempla el comerç electrònic, de fet tan sols hi dedica un article de caràcter descriptiu. Proposam l’impuls i la creació d’una Direcció General de Comerç Electrònic així com un departament d’assistència tècnica i legal per tal d’implementar el que és i serà el comerç del present i del futur.

2. Va en contra del model mediterrani: potencia grans superfícies i la desertització comercial de ciutats i pobles. Permet la liberalització quasi tota amb 16 festius i permet als polígons industrials establir grans superfícies comercials.

3. No fomenta el comerç. Segons les dades de l’INE, les comunitats que han liberalitzat els horaris estan patit caigudes molt importants en les vendes. Per exemple, Madrid amb una llibertat total d’horaris des de fa dos anys està patint una baixada del 2,7%. En canvi, el País Basc (+2,1%), Catalunya (+0,5%) o Andalusia (+0,4%), comunitats més restrictives en aquest aspecte, estan notant pujades en les vendes.

4. Volem incentivar i protegir els centres comercials urbans i els mercats permanents, ja que aquests tenen importants connotacions socials, urbanes i territorials.

5. Obrir els festius i diumenges. La proposta passa per obrir els comerços 8 dies a l’any, entre diumenges i altres festius, i descentralitzar la decisió de quins han de ser. D’aquesta manera, els consells insulars haurien de fixar sis festius per a la seva illa, i els ajuntaments dos festius per al seu àmbit territorial urbà.

6. A més, es proposa que les declaracions de zones de gran afluència turística vagin acompanyades d’informes de les associacions de consumidors i usuaris del municipi, de les agrupacions de comerciants i entitats patronals més representatives del sector de cada municipi, a més d’un informe dels sindicats del municipi.

7. Aquestes zones declarades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei hauran d’ésser renovades expressament dins el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor.

Amb tot, el diputat del grup MÉS afirma que és molt important el consens en l’aprovació d’aquesta llei, i que per tant està disposat a dialogar i intentar arribar a aquest consens.

A continuació us adjuntam el document amb les esmenes.

Documents adjunts