La ITV serà de gestió directa del Consell i es reduiran les tarifes

El Consell de Mallorca ha explicat avui el projecte de la nova ITV, on destaca una davallada de les tarifes i la gestió directa del servei.

Avui, el Consell ha explicat el projecte de la nova ITV. Es tracta d’un servei que es dóna des dels anys 80 mitjançant un contracte que ara no es prorrogarà. La institució insular ha decidit que prestarà el servei de forma directa, mitjançant la contractació d’una empresa. Això farà que el servei de ITV sigui més eficient, econòmic i que millori les seves prestacions. A més, es tindran en compte criteris socials i mediambientals a l’hora de la redacció dels plecs.

Cal recordar que els guanys any rere any de l’empresa concessionària són 6 milions d’euros. Justament, part d’aquests beneficis serviran per millorar les tarifes, ja que està previst una reducció pels usuaris de la ITV.

"La sindicatura de comptes ja es va pronunciar sobre el contracte, qualificant-lo d’antieconòmic pel Consell de Mallorca i pels ciutadans de l’illa, però molt econòmic i lucratiu per a l’empresa concessionària", ha explicat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.

La institució insular també garantirà que tots els treballadors actuals de l’empresa concessionària actual puguin mantenir les seves condicions, a la vegada que exigirà un augment de 20 treballadors més per millorar el servei. El contracte serà de 2 anys més una possible pròrroga d’altres 2 anys. Cal recalcar que l’empresa també donarà els serveis que ofereix actualment el Consell de Mallorca.