La fauna marina es recupera a sa Dragonera gràcies a la conselleria de Vicenç Vidal

Nou mesos després de la declaració de reserva marina, ja es poden veure els primers resultats com per exemple Els anfossos i escorballs, abans absents a poca fondària, ara ja es poden veure amb més assiduïtat

La gestió de MÉS per Mallorca al capdavant de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca treballa intensament a favor de la biodiversitat de les Illes Balears i la bona feina feta dóna els primers resultats. Per exemple, a Dragonera, nou mesos després de la declaració de la reserva marina, ja hi ha senyals evidents que aquests canvis s’estan produint. Els bussejadors que visiten habitualment la zona així ho han comunicat a la Direcció General de Pesca i Medi Marí els anfossos i escorballs, abans absents a poca fondària, ara ja es poden veure amb més assiduïtat.

El 7 d’octubre de 2016, mitjançant el Decret 62/2016, la conselleria de Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca) va declarar Reserva Marina 912 hectàrees del freu de sa Dragonera, on va regular les activitats pesqueres i de busseig. Aquesta declaració es va fer arran de la demanda tant de col·lectius socials com del Parlament de les Illes Balears i de l’Ajuntament d’Andratx, per tal d’intentar recuperar les poblacions de peixos comercials i la pesca artesanal. Nou mesos després, ja es comencen a veure els resultats.

A les reserves marines de les Illes Balears, un dels primers efectes de la protecció és l’aparició d’anfossos i escorballs, que a poc a poc passen a ser les espècies dominants en termes de biomassa en substitució dels espàrids, tot i que els sargs i les variades continuen essent les espècies més abundants en nombre d’individus. Aquest és el cas de l’illa del Toro, on poc després de la declaració de la reserva marina ja es va registrar un augment de la biomassa d’anfossos i escorballs, la qual, al cap de pocs anys va superar el 50% de la biomassa total de peixos. Actualment, aquestes espècies emblemàtiques representen el 75% de la biomassa de peixos comercials del Toro.

Així doncs, una nova mostra del compromís de MÉS per Mallorca en la defensa i la promoció de la biodiversitat mediambiental del nostre país.