La depuradora de Consell ja compleix els requisits del Pla Hidrològic després de les darreres obres

ABAQUA ha invertit 177.000 € en un nou decantador i una nova línia de deshidratació del fang


L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Consell ja disposa d’un nou decantador. Es tracta d’una peça clau en el tractament primari de les aigües residuals. Els darrers mesos havia patit diversos trencaments i s’ha optat, finalment, per substituir-lo per tal d’evitar avaries noves.

El nou decantador s’ha construït fora del recinte del digestor biològic. Això ha suposat una optimització i ampliació del reactor biològic. Aquesta és una de les actuacions que s’han duit a terme darrerament a les instal·lacions. En aquest sentit, cal destacar la construcció, també, d’una nova línia de deshidratació dels fangs. D’aquesta manera, s’assegura que l’EDAR compleixi els requisits exigits en el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Aquestes actuacions milloraran el procés de depuració transitòriament, fins que pugui funcionar l’EDAR nova. El desenvolupament i creixement demogràfic experimentat en el municipi de Consell fan necessari ampliar aquesta infraestructura.

Mentre es fa feina per aconseguir els terrenys per a aquesta ampliació, el deteriorament de part dels equips que hi ha actualment, causat pel temps transcorregut des de la construcció de la depuradora, va fer plantejar que es podria produir un problema greu en les instal·lacions actuals per col·lapse, amb el risc d’abocament d’aigües sense depurar al medi ambient en conseqüència. La depuradora de Consell es va construir l’any 1998 i no s’ha remodelat des d’ençà.

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha invertit 177.179,09 € en aquestes actuacions, que s’han completat respectant el termini d’execució de quatre mesos.