La conselleria de Serveis Socials reactiva la llei de dependència

Serveis Socials contracta 19 treballadors i treballadores per accelerar l’accés al sistema de dependència, paralitzat durant la passada legislatura. Així es donarà sortida a expedients paralitzats i es millorarà la qualitat del servei


La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha efectuat la contractació de nou personal destinat al reconeixement de la situació de dependència i a l’assignació de servei. En total s’han contractat 5 tècnics valoradors, que són els encarregats d’avaluar el grau de dependència una vegada que s’ha registrat una sol·licitud i 14 treballadors socials, els qui, una vegada reconeguda la situació de dependència, elaboren el PIA (programa individual d’atenció). Aquests 19 treballadors/ores se sumen als 60 treballadors i treballadores de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears destinats a cobrir tot el procés de tramitació dels expedients, des del moment en què es fa la sol·licitud fins a l’assignació del servei (una plaça a una residència, centre de dia o una prestació econòmica).

La contractació d’aquests 14 treballadors socials i 5 valoradors de manera temporal desembossarà el servei de valoració i elaboració dels PIA i resoldrà els expedients paralitzats en les primeres passes de la tramitació. Un embós generat en gran part per l’entrada massiva, el passat 1 de juliol, de 4.000 casos pendents de l’elaboració del PIA i que se sumaren a les 2.000 sol·licituds que hi havia pendents. Això va generar un embossament en el sistema de gestió dels expedients al qual s’havia de donar resposta.

Aquestes contractacions s’encaminen en la reactivació de la dependència anunciada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ja que donaran sortida als expedients encara no resolts, es reduirà els temps d’espera en el procés de valoració i assignació del servei i s’agilitzaran els procediments de gestió de la dependència.

En aquesta mateixa línia d’impulsar la Llei de Dependència i de millorar l’atenció a les persones amb dependència a Balears, també s’han contractat 59 nous treballadors/ores a les residències per a persones amb dependència gestionades directament per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. Des del mes de juny fins avui la plantilla de les residències de gestió directa ha crescut en 59 treballadors/ores de diferents categories professionals (metges, infermers, fisioterapeutes, auxiliars de recepció, treballadors socio sanitaris, tècnics en integració social, etc.) per tal de millorar la qualitat dels serveis i l’assistència als usuaris. Les noves contractacions corresponen a 11 treballadors/ores recentment incorporats a Oms-Sant Miquel i 9 a Son Güells (Mallorca), 21 a Can Raspalls i 15 a Can Blai (Eivissa), a més d’1 treballador social i 2 treballadors destinats als departaments de gestió de les residències.